Eemvallei Stad is de naam en ligt op korte afstand van Almere, Zeewolde, Amsterdam en Hilversum in de Eemvallei. In totaal is het gebied ongeveer 4000 hectare groot.

Groen-blauwe stad?

De bouw moet niet alleen een oplossing vormen voor het urgente woningtekort in Nederland, maar ook voor andere grote opgaven zoals duurzame landbouw, klimaatverandering en de energietransitie. 

Daarom komt er veel ruimte voor groen en blauw in de stad. Zo wordt er ingezet op grootschalige bosbouw en ook op innovatie stadslandbouw, met als doel om veel van het geconsumeerde voedsel uit eigen stad te laten zijn. Uit het bosbouwhout hoopt het consortium huizen uit hout te bouwen.

Pv-panelen op de daken van woningen en voorzieningen moeten er, in combinatie met 37 windturbines aan de rand van de stad, voor zorgen dat er voor circa 90.000 huishoudens energie wordt geleverd. 

Eemvallei Stad zet in op verschillende doelgroepen met de focus op starters, 1- en 2-persoonshuishoudens, ouderen en sociale huurders.

Haalbaarheid

Maandag overhandigde het consortium de uitgewerkte plannen aan Kajsa Ollongren. Met haar steun en van het Rijksvastgoedbedrijf hopen de partijen op korte termijn te beginnen met de planvorming en realisatie van de eerste fase. Omdat een groot deel van de grond in handen is van het Rijk, denkt het consortium dat snelle realisatie echt mogelijk is.