Twee weken geleden zag burgemeester Ahmed Aboutaleb zich genoodzaakt om gesprekken over Feyenoord City af te blazen wegens intimidatie en bedreigingen. Deze week werd er dan toch gepraat met critici van het masterplan in Rotterdam-Zuid, maar een knoop is nog altijd niet doorgehakt.

Stadszaken stelde vijf vragen over de stand van zaken en het belang van Feyenoord City voor de inwoners en gemeente aan Rob de Jong, bestuurslid van de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas. Want Feyenoord City is meer dan alleen een nieuw voetbalstadion voor voetbalclub Feyenoord Rotterdam.

Kan de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City en Rotterdam Oostflank verder zonder een stadion? 

‘Het stadion is een belangrijke aanleiding en katalysator voor de gebiedsontwikkeling. Het stadion zorgt voor bezoekers. Niet alleen tijdens wedstrijddagen van Feyenoord, maar ook op de andere dagen met rondleidingen, bijeenkomsten en sociaaleconomische activiteiten. Het stadion als icoon van Feyenoord City straalt af op naastgelegen ontwikkelingen en zorgt voor uitbreiding van de horeca.

 

Hiermee is het stadion een belangrijke aanjager voor de eerste fase van de gebiedsontwikkeling (zie foto). Uit de gesprekken met de ondernemers blijkt dat zij zich hier juist vanwege het nieuwe stadion willen vestigen. Ook voor latere fases is het stadion belangrijk. Zonder stadion zal de gebiedsontwikkeling beperkt blijven tot voornamelijk een woningbouwgebied. Het ontwikkelgebied blijft dan beperkt tot fase één.’
 

Bron: Bam
 

Welke belangen hebben Feyenoord en de gemeente Rotterdam bij het realiseren van Feyenoord City? 

‘De toekomst van Feyenoord ziet er beter uit door de realisatie van Feyenoord City. Door het nieuwe stadion zal de club meer geld verdienen uit onder andere kaartverkoop. Ook de gemeente Rotterdam gaat er op vooruit, omdat er ruim 3.700 woningen worden gebouwd, waarvan de helft betaalbaar is.’

‘Maar denk ook aan de retail, horeca, leisure, kantoren en maatschappelijke voorzieningen die er komen en zorgen voor werkgelegenheid. Met de gemeente proberen we die te koppelen aan het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Tevens kent Feyenoord City een uitgebreid Sociaal Economisch Programma, dat goed is voor Rotterdam en vooral voor Rotterdam-Zuid. Onderdeel van dit programma zijn het vergroten van de werkgelegenheid, het verbeteren van de opleidingen en het aanbieden van stageplaatsen en activiteiten om de sportparticipatie te vergroten. We hebben samenwerkingsverbanden met allerlei partijen, zoals het Albeda College, Zadkine en het Eurocollege.’

Rotterdam staat in de spotlights met haar woonbeleid. Het zou te veel gericht zijn op dure woningen en welvarende inwoners. Hoe past Feyenoord City in dit plaatje? 

‘In Feyenoord City komt een gemengd woonprogramma, van sociale huur tot dure koopwoningen. Voor ieder wat wils. Daarnaast is het een goede aanvulling op de reeds bestaande woningvoorraad op Rotterdam-Zuid. Meer dan vijftig procent is namelijk betaalbaar. We realiseren 450 sociale woningen en 40 procent van de woningen wordt middeldure koop en huur. Ook zijn we in gesprek met initiatiefnemers voor ouderenhuisvesting.’

De laatste update is dat de financiering voor Feyenoord City voor 85 procent rond is. De gemeente Rotterdam legt 40 miljoen euro bij en bij Goldman Sachs is een lening afgesloten om het stadion te bouwen. Mocht er geen stadion worden gebouwd, waar gaat dat geld dan naartoe? 

 ‘Hierbij moeten we onderscheid maken tussen de financiering van de gebiedsontwikkeling en de financiering van het nieuwe stadion. Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas verzorgt de gebiedsontwikkeling en voor fase één is de financiering al geruime tijd volledig rond.

Voor het nieuwe stadion is voorzien dat de financiering eind 2021 rond moet zijn. We zitten nu inderdaad op 85 procent. Een belangrijk onderdeel vormt de 40 miljoen die de gemeente Rotterdam wil investeren als Feyenoord City aan de voorwaarden voldoet. Hierover vindt nog besluitvorming plaats in de komende gemeenteraadsvergadering. Als het nieuwe stadion niet doorgaat zullen de daarvoor bedoelde financieringen, en dus ook het geld van de gemeente, niet gebruikt worden.‘

BAM heeft een contract opgesteld waarin staat dat het stadion voor een gegarandeerd bedrag van 441 miljoen euro gebouwd kan worden. Waarom blijven financiën dan een struikelblok? 

‘Met de beoogde bouwcombinatie De Nieuwe Ploeg (Bam en Besix) is een bouwteamovereenkomst gesloten. Zij werken al twee jaar mee aan het ontwerp en berekenen nu de kosten op de basis van de huidige tekeningen. Het is de bedoeling om tot een hard contract te komen, maar dat is nu nog niet het geval. Er moet namelijk nog een berekening worden gemaakt op basis van de meest recente tekeningen.’