De bouw van het lab ging op 15 juni van start. Er wordt straks onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om gebouwen zo te ontwerpen dat geluidsoverlast tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de effecten op de luchtkwaliteit, de belasting voor het milieu en het gebruik van materialen die duurzaam en herbruikbaar zijn. De onderzoeksopstelling zal bestaan uit drie verschillende gebouwtypen, bestaande uit 120 zeecontainers, om verschillende geluidsniveaus te meten.

Eerder onderzoek laat zien dat gebouwen invloed hebben op de geluidsniveaus van vliegtuigen. ‘Door slimme keuzes te maken bij stedelijke ontwikkeling, positionering en vormgeving van woningen en materiaalgebruik is het aannemelijk dat de impact van vliegtuiggeluid rond woningen kan worden beïnvloed’, aldus de gemeente.

Experimenten met een proefopstelling om innovaties te testen, zal volgens Haarlemmermeer helpen de wetenschappelijke modellen in de praktijk te testen en te verbeteren. De uitkomsten uit het onderzoek, dat door TU Delft in samenwerking met AMS Institute wordt uitgevoerd, bieden ook een kans voor de gemeente Haarlemmermeer om wonen en vliegen slimmer te combineren en de leefomgevingskwaliteit in luchthavenregio’s te verbeteren.

Het fieldlab bestaat uit drie verschillende gebouwtypen met in totaal meer dan 100 honderd zeecontainers waarmee straten worden nagebootst. De proefopstelling zal gedurende twee tot drie jaar metingen doen op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, wind en temperatuur. Door de lange looptijd is het mogelijk tussendoor gevelmaterialen en/of groenstructuren te veranderen, en effecten goed in beeld te brengen. Na deze periode wordt de testlocatie ontmanteld en worden alle materialen circulair hergebruikt.

Haarlemmermeer werkt bij deze pilot nauw samen met partners als het Rijk, Provincie Noord-Holland en TU Delft. Naast de gemeente Haarlemmermeer hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken een financiële bijdrage geleverd. Over een ander deel van de financiering is er een subsidieaanvraag ingediend bij de Stichting Leefomgeving Schiphol.