Aan het gemeentebestuur vroegen Jolien Elshof (ChristenUnie) en Anja Roelfs (GroenLinks) maandag om een brief te schrijven naar informateur Mariette Hamer om een duidelijk standpunt in te nemen over Lelystad Airport. In een eerdere fase keurden hun partijen de komst van het vliegveld al publiekelijk af. 

D66 en GroenLinks sluiten zich bij boodschap aan, maar willen eerst gedegen onderzoek doen. Met de resultaten daarvan kunnen ze een hardere vuist maken richting de onderhandelaars voor een nieuw kabinet. 

De partijen hopen dat het gemeentebestuur hun verzoek voor een effectenonderzoek honoreert en samen met omringende gemeenten als Voorst en Heerde optrekt in de strijd tegen Lelystad Airport.

Opening

Lelystad Airport zou eigenlijk al in 2018 worden geopend, maar werd begin dit jaar voor de vijfde keer uitgesteld vanwege de hoge stikstofdepositie. De opening staat nu gepland voor november 2021.