De Wunderline zou tussen Groningen en het Duitse Bremen lopen. Als je die reis nu wil maken, moet je overstappen op Leer. De nieuwe lijn verkort de reistijd met ongeveer drie kwartier.

Op 25 mei stuurden de provincie Groningen, een aantal Groningse gemeenten en bedrijven een oproep gericht aan Mariette Hamer. Daarin doen zij dringend beroep op de informateur voor een financiële bijdrage van het Rijk voor twee Rijksinfrastructuurprojecten, waarvan de Wunderline er een is.

Het rijk draagt wel bij aan de Wunderline, maar het overgrote deel wordt vooralsnog door de provincie Groningen gefinancierd. Nu ontbreekt in totaal 78 miljoen euro. Van dat geld kan ook de N33 worden verdubbeld, het andere Rijksinfrastructuurproject waarin de provincie in de oproep aandacht voor vraagt.

In tegenstelling tot de Lelylijn en de Nedersaksenlijn is de Wunderline in 2018 al aan de eerste bouwfase begonnen. Om verder te gaan naar de volgende bouwfase en om in aanmerking te komen voor Europese cofinanciering moet er uiterlijk 2022 duidelijkheid zijn.

Aanpassingen in de railinfrastructuur

Om een snellere treinverbinding mogelijk te maken zijn verschillende aanpassingen in de railinfrastructuur nodig. Als die aanpassingen zijn gelukt, kan de reistijd in 2030 teruggebracht worden naar iets meer dan twee uur en is een overstap in het Duitse Leer niet meer nodig.

Tot december 2015 bedroeg die reistijd nog 2 uur en 43 minuten, met overstap in Leer. Sindsdien is de reistijd zelfs een stuk langer, door de renovatie van de Friesenbrücke die tot en met 2024 duurt.

Treinverkeer tussen Leer en Weener is daardoor niet mogelijk. Reizigers maken sindsdien gebruik van treinvervangend busvervoer om toch in Oldenburg of Bremen te komen.

Groei van de regio

De Wunderline kan een grote economische impuls aan de regio Groningen geven. Door de reistijd te verkleinen, hebben werkenden, studenten en toeristen meer mogelijkheden over de grens. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt: ‘Voor ons is het belangrijk dat we niet 180 graden kunnen kijken, maar 360 graden.’

Karel Groen, namens het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Eems Dollard Regio (EDR), kan dat alleen maar beamen: ‘Het gaat ons niet alleen om die harde spoorlijn, maar misschien nog wel meer om de sociaaleconomische kansen die zo’n spoorlijn met zich meebrengt.’

Burgemeester Sikkema houdt zich als lid van de stuurgroep Wunderline veel bezig met het infrastructurele project. ‘Waar kunnen we de snelheid verhogen en welke stations zijn belangrijk bij de verbinding? Dat zijn de vragen waar we ons nu mee bezig houden.’