Het SCP deelt haar bevindingen in de publicatie 'Lang niet toegankelijk. Ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke beperking als spiegel van de samenleving'.

In 2016 ratificeerde Nederland het VN-verdrag Handicap, dat als doel heeft om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Vijf jaar na dato is niet te zeggen of die positie daadwerkelijk is verbeterd, aldus het SCP. Wat wel zeker is: verbeteringen in toegankelijkheid stranden nog te vaak omdat het beleid te vrijblijvend is en goed zicht op concrete aspecten ontbreekt.

In de publicatie komt naar voren dat mensen met een lichamelijke beperking minder participeren in het publieke leven en ze ook minder mogelijkheden ervaren om hun leven in te richten zoals ze dat zelf willen. De oorzaak ligt in de fysieke toegankelijkheid van publieke plekken, maar ook nog altijd in vooroordelen en de manier waarop mensen behandeld worden. Ook speelt het gebrek aan hulpmiddelen en financiële middelen een belangrijke rol.

Supermarkten en overheidsgebouwen goed toegankelijk, horeca niet

Supermarkten, overheidsgebouwen en online plekken worden genoemd als plekken die vaak goed toegankelijk zijn, horecagelegenheden en kleinere winkels door een gebrek aan oppervlakte dan weer niet. Ook de openbare ruimte is niet goed toegankelijk door wisselende obstakels zoals drukte, stoepen en historische bestrating. Deze zorgen voor onvoorspelbaarheid en een gevoel van onveiligheid.

Juist deze obstakels kunnen grote sociale gevolgen hebben. Slechte toegankelijkheid zorgt ervoor dat de beperking meer opvalt en dat mensen afhankelijk zijn van anderen voor hulp. Deze brengt ze in een ongelijkwaardige positie.