In 2020 gaf 78 procent van de Nederlandse automobilisten van achttien jaar of ouder aan de auto weleens bewust te laten staan. Voor de meesten is meer beweging het belangrijkste motief. Zestien procent doet dit vooral om een bijdrage te leveren aan een beter milieu of klimaat. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen 2020 van het CBS.

Slechts een klein deel van de huishoudens overweegt de aankoop van een elektrische auto. Twee procent geeft aan concrete plannen te hebben om de komende twee jaar een volledig elektrische auto te kopen of leasen. Zes procent wil dit misschien doen. Mensen die een elektrische auto overwegen doen dit vooral vanwege het klimaat of milieu (54 procent). 22 procent zegt dat kostenbesparing de voornaamste reden is voor elektrisch rijden.

Dat weinig mensen de auto laten staan voor het milieu en dat weinig huishoudens elektrisch rijden overwegen, is opvallend, omdat het CBS ook meldt dat het gros van de Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering. Bijna alle Nederlanders van achttien jaar of ouder denken dat het klimaat aan het veranderen is. Zes procent gelooft niet in klimaatverandering of weet het niet. Drie kwart van de bevolking maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. Een ruime meerderheid wil minder fossiele en meer groene energie. De meeste mensen zijn voorstander van windmolens, maar willen ze niet in de eigen ‘achtertuin’.