Acht van de dertien partijen in de Utrechtse Provinciale Staten dienden een actualiteitenmotie in, waarin zij zich uitspreken tegen de verbreding van de snelweg. De motie is gestaafd op een aantal argumenten. De natuur in Amelisweerd zou van grote waarde zijn voor bewoners van de provincie Utrecht, de wegverbreding zou extra geluidsoverlast en luchtvervuiling betekenen, en de benodigde werkzaamheden zouden het verkeer juist voor zes tot acht jaar verhinderen en meer files opleveren. De motie is ondertekend door GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie, 50PLUS, het CDA, de SP, de PvdD en Lijst Bittich. De PVV, VVD, SGP en JA21 stemden tegen.

Als alternatief voor de verbreding roepen de ondertekenende partijen op tot het uitbreiden van de rijstroken in de bestaande ‘bak’ bij de snelweg. Deze bak is de verlaging waar de snelweg in is aangelegd. Met het uitbreiden binnen de bak hoeven geen bomen worden gekapt, aldus de partijen. Verder stellen zij dat de kostenbesparing die dit meebrengt gebruikt kan worden voor andere knelpunten op Rijkswegen. Het verbreden binnen de bak is alleen mogelijk als de maximaal toegestane snelheid op de weg lager wordt.

Eerder sprak de gemeente Utrecht zich al uit tegen de controversiële wegverbreding. Met de motie sluit de provincie zich nu aan bij dat standpunt. Een petitie tegen de wegverbreding werd 130 duizend keer ondertekend.

De uiteindelijke besluitvorming over het wel of niet verbreden van de A27 ligt bij het Rijk, omdat het een Rijksweg is. De Provinciale Staten sturen daarom een afschrift van de motie naar de kabinetsformateur.

Een motie van de VVD waarin de partij pleit om vast te houden aan de huidige lobby van de Utrechtse Gedeputeerde Staten richting het Rijk, haalde geen meerderheid.