In de meetregio’s IJmond, havengebied Westpoort en de Haarlemmermeer dalen de concentraties fijnstof, koolstofmonoxide en stikstofdioxide al een aantal jaar. De concentraties koolstofmonoxide en stikstofdioxide voldoen aan inmiddels aan de advieswaarden van de WHO, fijnstof nog niet. 

Juist om fijnstof was het afgelopen jaar commotie. Staalproducent Tata Steel in IJmuiden kwam meermaals slecht in het nieuws door de hoge concentraties fijnstof in de omgeving. Daardoor kampte de bevolking vaker met acute gezondheidsklachten als hoofdpijn dan elders in Nederland. Ook kwamen hartklachten, diabetes en longkanker vaker voor. 

Coronacrisis

Gedeputeerde Jeroen Olthof is er nog niet gerust op. Dat komt ook omdat door de coronacrisis veel mensen thuis moesten werken. De uitstof van schadelijke stoffen is daardoor lager in 2020, maar niet representatief voor de komende jaren. ‘Het is goed nieuws dat de luchtkwaliteit voldoet aan de Europese norm, maar nog steeds hebben inwoners last van de lucht.’

‘Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving. Om dat in heel Noord-Holland te kunnen bereiken, hebben we aan het Rijk gevraagd scherpere regels op te stellen. Tot die tijd blijven wij met onze partners werken aan het zo snel mogelijk voldoen aan de strengere WHO-advieswaarden voor fijnstof.’ 

In 2030 voldoen aan WHO-advieswaarden

De provincie Noord-Holland meet al jaren de luchtkwaliteit in de IJmond, Westpoort en de Haarlemmermeer, omdat hier sprake is van (extra) uitstoot door luchtverkeer, industrie en/of scheepvaart. 

Drie maanden geleden presenteerde de provincie nog een uitvoeringsprogramma voor schonere lucht. In het progromma staat het doel om in 2030 aan WHO-advieswaarden voor fijnstof te voldoen.