Door Leonoor Hogerheijde

Uit onderzoek van onderzoeksbureau MarketResponse blijkt dat er onder senioren een mismatch bestaat tussen de huidige en de ideale woning. Zo bewonen nog veel 75-plussers een twee-onder-een-kap-, hoek- of tussenwoning, terwijl de ideale woning vaker een appartement, benedenwoning of een vrijstaande woning is. Voor de wat jongere senioren tussen 55 en 75 jaar is ook een mismatch zichtbaar, al lijkt deze groep net iets minder toe te zijn aan een appartement. Wat duidelijk wordt is dat de oplossing voor de knellende woningmarkt niet enkel ligt in méér bouwen, maar juist in het matchen van de kwalitatieve vraag en het kwantitatieve aanbod. Met name voor ontwikkelaars ligt hier een kans.

Aandacht voor geschikte locatie

Onderzoek door economen van de Rabobank ondersteunt dit beeld. Het rapport stelt dat een gebrek aan geschikte seniorenwoningen de doorstroming van de woningmarkt sterk belemmert. Een kwart miljoen senioren wil graag verhuizen naar een seniorenwoning. Belangrijke voorwaarde is dat veel van deze huishoudens dichtbij huis willen verhuizen. Op veel plekken ontbreekt relevant aanbod, waardoor doorstroming naar een andere, meer geschikte woning uitblijft. De economen pleiten daarom voor het levensloopbestendig maken van huidige woningen en het bouwen van meer ouderenwoningen op de juiste locaties. Maar wat zijn dan geschikte woningen op de juiste locaties?

Verhuiswensen senioren niet eenduidig

Het rapport ‘Het nieuwe grijs is kleurrijker dan ooit’ van MarketResponse geeft inzicht in de verschillen tussen doelgroepen en welke gevolgen dat heeft voor de woonwensen van senioren. Een veelgemaakte fout is de manier waarop we ouderen en hun behoeften stereotyperen. Namelijk dat van de behoudende en traditionele oudere die houdt van veiligheid en geborgenheid.

Dat is slechts één van de te onderscheiden typen senioren, laat het rapport zien. Naast de behoudende oudere zijn er nog vijf andere typen oudere woonconsumenten. De leefstijlen die bij deze vijf typen passen zijn eigenzinnig, actief, gezellig, comfortzoekend en exclusiviteitzoekend. Logischerwijs zijn de genoemde verhuiswensen en -behoeften aan de locatie zeer divers. Voor ontwikkelaars en beleggers bieden deze inzichten kansen om tot onderscheidende en lokaal passende woonconcepten te komen.

Voorsorteren op levensloopbestendige woning

Er zijn twee leefstijlen die specifiek opvallen als het gaat om actief bezig zijn met de levensloopbestendigheid van de eigen woning. Dat zijn de oudere woonconsumenten die gericht zijn op comfort en exclusiviteit. Deze senioren zijn gericht op het behouden van de eigen regie en controle. Daarom zijn zij vaak proactief wat betreft het treffen van voorbereidingen om comfortabel ouder te worden. Wanneer ze hulp nodig hebben om comfortabel te blijven wonen, schakelen ze de juiste zorg in. Dat kan zowel professioneel als in de eigen omgeving zijn. Ze staan open voor aanpassingen in de huidige woning, maar zijn ook geneigd om te verhuizen naar een nultredenwoning, mits deze ruim van opzet is. Vrij uitzicht is daarbij een pré.

Geschikte woning en locatie voor specifieke doelgroepen

Om de geschikte woning op de juiste locatie te kunnen bouwen, gelden voor de twee genoemde leefstijlgroepen enkele onderscheidende aandachtspunten. De keuze voor een woning wordt vooral ingegeven door het inkomen, vermogensopbouw en (voor de jongere senioren) de afstand tot werk. Deze mensen zijn vaak nog redelijk actief. Daarom wonen ze graag op een centrale plek die voldoende ruimte biedt voor beweging en ontspanning. Ze zoeken in een woonomgeving rust, comfort, privacy, vrijheid en praktische luxe. Qua faciliteiten aan de woning wensen ze een eigen parkeerplaats, ruimte om te klussen of een hobby uit te oefenen, een instapklare woning. Ze hebben interesse in een energiezuinige of energie-neutrale (nul op de meter) woning.

Breng de kwalitatieve verhuiswensen actief in kaart

Omdat het duidelijk is dat er op snel meer gebouwd moet worden voor senioren, is het des te belangrijker om woonwensen niet uit het oog te verliezen. Door aandacht te hebben voor de kwalitatieve vraag van de verschillende typen ouderen kan doorstroming op de woningmarkt gestimuleerd worden. Zo verschuift het korte termijn perspectief van enkel genoeg woningen bouwen naar het bouwen van de gewenste woningen voor de lange termijn.