‘Nederland snakt ernaar om weer in beweging te komen. Tegelijkertijd moeten we behoedzaam zijn. Mobiliteit maakt het mogelijk dat we de economie weer op gang brengen en van onze vrije tijd genieten. Het personenvervoer groeit weer. Het goederenvervoer is het afgelopen jaar zelfs toegenomen. Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat vervoer/ mobiliteit soepeler, stiller en schoner kan en dit is het momentum om hierop door te pakken. In de exit strategie van het kabinet voor Corona wordt vooralsnog onvoldoende gekeken naar mobiliteit’,  stelt de Mobiliteitsalliantie. De alliantie is een samenwerking van 26 partijen, waaronder de RET en GVB de ANWB, de Fietsersbond, NS en Rover.

De corona-wegwijzer is een handreiking die politici, onderwijsbesturen, werkgevers en werknemers op korte termijn kunnen gebruiken om afspraken te maken over een gecontroleerde opstart van mobiliteit, zegt Steven van Eijck, voorzitter van de alliantie. ‘Wij willen vooral de voordelen van minder files en meer flexibiliteit behouden, maar dan moeten er een aantal stappen worden genomen.’

Marjan Rintel, vicevoorzitter van de Mobiliteitsalliantie: ‘Corona was uiteraard een bijzonder ongenode gast. Gelukkig opent de Nederlandse samenleving zich langzaam en is de vrijheid om te reizen terug. Nu moeten we aan de slag met de inzichten van de afgelopen maanden. Die laten zich gelukkig gemakkelijk samenvatten: spreiden! Het spreiden van reistijden, openingstijden en werktijden biedt de Nederlandse maatschappij grote voordelen.’

De zeven stappen

  1. Onnodige kilometers in de spits vermijden. Door bewuste afweging welk tijdstip nodig is en welk vervoersmiddel passend is voor de afstand, gaat soepel en plezierig verkeer hand in hand met een schoner en leefbaarder land. 
  2. Openingstijden spreiden. Met het variëren en spreiden van openingstijden van scholen en andere instellingen zorgen we per direct voor minder druk op de infrastructuur en voor meer reiscomfort. Zo kunnen we ook op lange termijn de infrastructuur beter en slimmer benutten. 
  3. Werktijden spreiden. Met flexibele werktijden en waar mogelijk het faciliteren en organiseren van thuiswerken spreiden we het vervoer op de weg en in het OV. Zo maken we een einde aan de hyperspits. 
  4. Inzicht bieden in de drukte onderweg. Met een betere ontsluiting van informatie over drukte op de weg en in het OV helpen we reizigers om grote drukte te mijden. 
  5. Wees welkom in het OV. Het openbaar vervoer is niet langer meer voor alleen noodzakelijke reizigers. Wees welkom, maar probeer drukte te vermijden. 
  6. Goederenstromen nog slimmer inrichten. Met het versneld realiseren van goederenhubs en een slimme invulling van de ‘last mile’ van bezorging faciliteren we de verder groeiende goederenstroom op een slimme en schone manier. 
  7. We blijven veel – en veilig – fietsen en lopen. In de coronacrisis zijn we meer gaan wandelen en fietsen. Laten we deze ‘actieve mobiliteit’ op dit niveau vasthouden, nog beter verknopen met andere vervoermiddelen en kijken hoe het nog veiliger kan.