Rijkswaterstaat heeft meer details openbaar gemaakt van de studie die zij liet uitvoeren om de effecten van de snelheidsverhoging op de luchtkwaliteit in te schatten. Op basis daarvan heeft Milieudefensie de werkelijke kans op normoverschrijding berekend. 'Per traject is er een kleine kans dat de norm overschreden gaat worden. Op de A27 bijvoorbeeld zo'n 20 procent. Maar als je kijkt naar alle 19 trajecten schatten we de kans dat de concentratie op enige locatie in de rode cijfers komt op ongeveer 80 procent', zegt Anne Knol, campagneleider mobiliteit bij Milieudefensie. 'De Europese regels zijn geen vriendelijk advies dat je zomaar naast je neer kunt leggen. Nederland overtreedt de wet als we de norm overschrijden. Bovendien ligt die norm veel te hoog om onze gezondheid te beschermen.'

Onzekere onderbouwing

Onlangs twijfelden het RIVM en TNO in de Volkskrant openlijk over berekeningen van minister Schultz waarmee ze probeerde te onderbouwen dat de verhoging van de maximumsnelheid tot 130 kilometer per uur niet leidt tot normoverschrijding. Volgens de kennisinstituten was onvoldoende rekening gehouden met de onzekerheid van de modellen waarmee de schattingen zijn gemaakt.

Harder rijden schaadt de gezondheid

Harder rijden leidt tot meer uitstoot van schadelijke stoffen. Een auto die 130 kilometer per uur rijdt, stoot per kilometer gemiddeld 27% meer schadelijke stikstofoxiden uit dan wanneer 120 kilometer per uur wordt gereden. Het verschil met 100 kilometer per uur is zelfs bijna 50 procent. Die extra uitstoot leidt tot hogere concentraties luchtvervuiling rondom de snelwegen waar 130 mag worden gereden. 'De mensen die daar wonen, op plekken waar de luchtkwaliteit sowieso al slecht is, krijgen nog meer extra vervuiling en gezondheidsschade voor hun kiezen. Het is onvoorstelbaar dat de minister symbolische tijdswinst van groter belang acht dan gezondheid, natuur, klimaat en leefomgevingskwaliteit', aldus Anne Knol.