De koolstofdioxide die de staalproducent wil afvangen is afkomstig van de Hoogovens en de Oxystaalfabriek, en moet naar lege gasvelden op de Noordzee worden getransporteerd. De beoogde 5 miljoen ton koolstofdioxide is een flinke reductie, passend bij de landelijke en provinciale beleidsdoelen. Met het aangelegde CO2-netwerk kunnen andere bedrijven vervolgens ook hun CO2 afvangen of gebruiken als grondstof.

Voor het Everest-project (Enhancing Value by Emissions Reuse and Emission Storage) zijn nog verschillende vergunningen nodig. De Gedeputeerde Staten stellen de Provinciale State daarom voor om de vergunningenprocedure te coördineren met de zogenaamde provinciale coördinatieregeling. Hierdoor komt Tata Steel in aanmerking voor een subsidie uit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, welke aangevraagd moet worden. Goedkeuring hiervan moet nog blijken.

Klimaatneutrale provincie

De fabriek ligt al jaren onder vuur. Met een jaarlijkse uitstoot van 12,3 miljoen ton CO2 is Tata Steel de grootste CO2-uitstoter van Nederland. In 2050 wil provincie Noord-Holland een klimaatneutrale en volledig circulaire provincie zijn, wat in lijn is met de nationale doelstelling. In het Klimaatakkoord van 2019 hebben het Rijk en de industrie afspraken gemaakt over de afvang en opslag van CO2. Project Everest is zo een essentiële stap in het verminderen van CO2 in de IJmond. Voor de gehele industrie geldt een landelijke CO2-opgave van 19,4 miljoen ton aan reductie in 2030.

Gepaard met de milieuschadelijke klachten gaan veel gezondheidsklachten en overlast. Uit onderzoek van het RIVM bleek al dat het gebied in IJmuiden geregeld te maken heeft met een slechte luchtkwaliteit als gevolg van hoge concentraties fijnstof. Vorige week nog deden ruim duizend omwonenden aangifte tegen Tata Steel. Vorig jaar maakte het bedrijf duidelijk 300 miljoen euro te gaan investeren in milieumaatregelen. Afgelopen dinsdag kondigde het bedrijf aan deze investering nader te hebben uitgewerkt, waardoor de stank-, stof-, en geluidsoverlast vanaf 2023 moet gaan verminderen. Eerder verwachtte Tata Steel pas vanaf 2025 effect.