1.Partijen inventariseren

Het is goed om te beginnen met kijken welke partijen bij het proces betrokken, want samenwerking is erg belangrijk. De partijen zijn normaal gesproken de gemeente, de provincie, de pandeigenaren, de ondernemers, de financiers, de verzekeraars, de ondernemersvereniging en het parkbeheer. De inventarisatietaak lijkt het meeste op de schouders van de gemeente te liggen.

Tip: Zoek koplopers of ambassadeurs die die andere ondernemers kunnen inspireren of over de streep trekken.

2.Kennis verzamelen

Als eenmaal bekend is wie meedoet en wat de diverse partijen willen, is het zaak om de problematiek en noodzaak van een groen-blauwe inrichting overzichtelijk te maken. Veel gemeenten hebben in de afgelopen jaren al geïnventariseerd wat de klimaatopgaven in hun gebied zijn, maar kennis kan ook opgehaald worden door te leren van andere bedrijventerreinen die al verder zijn. 

Tip: Kijk naar kennis die al beschikbaar is en leer van bedrijventerreinen die al verder zijn.

3.Het gesprek

Plan een gesprek tussen de betrokken partijen om een plan van aanpak te maken en afspraken vast te leggen. In de gesprekken wordt duidelijk wat bedrijven kunnen en willen doen, wat de gemeente kan betekenen en wat het parkbeheer kan doen. Er dient ook gekeken te worden naar de mogelijkheden om subsidies en stimuleringsregelingen aan te vragen. 

Tip: Onderzoek wat de mogelijkheden zijn voor subsidies, stimuleringsregelingen en kortingen.

4.Plan van aanpak

Daarna moet er gewerkt worden aan een plan van aanpak en een uitvoeringsagenda waarin de afspraken worden vastgelegd. Het motto moet zijn: ‘Denk groot en begin klein.’ Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen ‘quick wins’ en oplossingen voor de lange en middellange termijn. Bij snelle winst kan gedacht worden aan witte of groene daken en het aanleggen van groen bij de bedrijven om hittestress te voorkomen.

5.Uitvoering

Bij de uitvoering van het plan is het belangrijk om voortdurend te monitoren hoe het ermee staat, met elkaar in gesprek te blijven en de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Communicatie is belangrijk. Vergeet niet om gaandeweg te kijken of er onderweg nog andere ondernemers zijn die zich willen aansluiten bij de vergroeningsslag.

Groene gezonde bedrijventerreinen is de eerste uitgave uit de reeks Alles wat je wilt weten over… De publicatie, die verschijnt zowel in print als digitaal, is te bestellen door een e-mail te sturen naar info@steenbreek.nl.