Nu al ondervindt het vervoer over weg en water dagelijks hinder van het achterstallige onderhoud. Zo is de Grevelingenbrug bij Bruinisse onlangs buiten gebruik gesteld, waren er stremmingen bij meerdere sluizen door het land, en zijn in Amsterdam en Utrecht de afgelopen jaren meerdere kademuren ingestort. Ook was in 2016 de Merwedebrug bij de A27 maandenlang afgesloten voor zwaar verkeer. Volgens deskundigen stond de brug 'op instorten' en ontsnapte Nederland ternauwernood aan een ramp.

Infraprojecten staan stil

Onze infrastructuur is vaak niet jong meer. Een groot deel van de Nederlandse bruggen, viaducten, sluizen en andere infrastructurele werken is kort na 1950 gebouwd en dringend toe aan onderhoud of vervanging. Verder blokkeert de stikstof-impasse de start van negen cruciale infraprojecten met een totaalwaarde van 1,4 miljard euro. Daarnaast heeft het budget bij Rijkswaterstaat voor nieuwe beheer- en onderhoudscontracten van bestaande infrastructuur dit jaar zijn limiet bereikt.

Ook gemeenten komen middelen tekort om voor hun infrastructurele projecten. Uit onderzoek van Bureau Berenschot blijkt zo dat jaarlijks ongeveer een miljard euro wordt bezuinigd op infrastructuur. En dat terwijl TNO juist berekende dat de begroting voor infraprojecten twee tot drie miljard euro moet toenemen om de Nederlandse infrastructuur op orde te houden.

Vier miljard euro per jaar

De infracoalitie, met Techniek Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Cumela en NLingenieurs, benoemt daarom het belang van structureel 4 miljard euro per jaar investeren om de kwaliteit van de Nederlandse infrastructuur te waarborgen, en hoopt dat het onderwerp hoog op de agenda bij de formatie komt. Ook benadrukken de partijen het verlies van banen en economische groei als gevolg van infrastructurele achterstand.