Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze verwacht dat de coronacrisis het verdwijnen van mode-, sport- en schoenenwinkels zal versnellen. Dat kan tot meer leegstand leiden, en vervolgens tot sneeuwbaleffecten. Een straat met veel dichtgetimmerde etalageruiten is immers niet aantrekkelijk voor winkelend publiek. Met het geld kunnen gemeenten en marktpartijen verloedering tegengaan, aldus Keijzer.

De 100 miljoen euro is bedoeld voor gebiedsgerichte en integrale herstructurering. Denk aan het toevoegen van nieuwe functies als wonen en cultuur en het compacter maken van de winkelgebieden. Deze nieuwe functies en investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van een gebied moeten voor een nieuwe economische en sociale basis zorgen, die anders met de winkels wegvalt.

Binnenstedelijke transformatie is al een aantal jaren het gehanteerde middel bij het vitaal houden van winkelgebieden. Daar werken partijen als de Retailagenda en het het Programma Binnenstedelijke Transformatie aan. Bij die transformatie is echter vaak sprak van onrendabele toppen: investeringen in de leefbaarheid die zich niet laten terugverdienen door de markt of gemeente. De bijdrage van het Rijk kan dergelijke tekorten dekken.

De regeling wordt eind augustus geopend. Partijen kunnen een subsidieaanvraag met daarbij een projectplan indienen, opgesteld door private partijen in samenwerking met de gemeente. Het projectplan, als onderdeel van de subsidieaanvraag, wordt beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit onafhankelijke experts.