In Gelderland zijn nog veel sociale huurwoningen die een laag energielabel (D, E, F) hebben. Huurders moeten vanwege de slechte isolatie nog veel aardgas moet stoken om zijn huis te verwarmen.

Woningcorporaties hebben de taak om deze woningen te verduurzamen, maar het ontbreekt hen vaak aan de hiervoor benodigde financiële middelen. Dat komt onder meer door de verhuurderheffing vanuit het Rijk. De investeringsgelden van de Gedeputeerde Staten zijn daarom opvallend te noemen.

Voorwaarden

Woningcorporaties moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om aanspraak te maken op de stimuleringsregeling. Zo mogen de woonlasten voor de huurder niet stijgen en moeten particuliere huiseigenaren in de buurt kunnen aanhaken bij de verduurzaming. 

Ook moet de regeling zorgen voor meer stageplaatsen in de bouw. Per honderd woningen is het de bedoeling dat er een nieuwe stageplek wordt gecreëerd. Voor het Transitiehuis Gelderland, dat zij-instromers klaarmaakt voor een baan in de bouw, lijkt deze ontwikkeling goed nieuws te zijn.

De Provinciale Staten besluiten in juli over de stimuleringsregeling. Als zij instemmen, gaat de regeling op 1 januari 2022 in.