Bodemdaling is een probleem door heel Nederland, vooral in de steden steden en dorpen in westen en noorden van het land. Met het wegpompen van water kon de ergste overlast lang worden bestreden, maar achteraf zakte de bodem daardoor vaak nog dieper. Uiteindelijk zorgt bodemdaling voor verzakkingen in steden en hun omgeving. Denk bijvoorbeeld aan schade aan wegen, huizen en kabels en leidingen.

Tegengaan van overlast en hoge kosten

De Toolbox Bodemdalig Steden moet ervoor zorgen dat overlast en hoge kosten voor de overheid, voor bewoners en ondernemers worden voorkomen. Met het project worden bijeenkomsten georganiseerd, onderzoeken uitgevoerd en concrete hulpmiddelen ontwikkeld binnen zes thema’s: rechten en plichten, kosten en baten, aanpak en dialoog, onderzoek en modellering, eigendom en riolering, bodemdaling en erfgoed. Deze thema’s zijn opgesteld aan de hand van een eerder bodemdalingproject in Gouda.

De inhoud van deze thema’s wordt weergegeven in een infographic. ‘Met onze kennis en ervaring hopen we mensen wegwijs te maken in de oplossing van bodemdaling en de gevolgen hiervan’, zegt Luuk Jacobs, communicatieadviseur aanpak bodemdaling bij de gemeente Gouda. ‘Daarnaast zorgen de bijeenkomsten met medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en onderzoekers ervoor dat belangrijke kennis en en ervaringen worden gedeeld.’

De binnenstad van Gouda is gebouwd op klei en veen. Door het gewicht van de bebouwing zakt de bodem langzaam in, gemiddeld met 30 cm in de afgelopen eeuw. De gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland werkten de afgelopen zes jaar met deskundigen aan een plan voor de aanpak van overlast door bodemdaling in de historische binnenstad. De ruime ervaring bij de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad van Gouda is nu het vertrekpunt voor de Toolbox Bodemdaling in Steden. Jacobs: ‘De kennis die is opgedaan helpt andere steden bij de aanpak van vergelijkbare problemen. We hopen dat de stedelijke gebieden in West- en Noord-Nederland met de Toolbox geholpen zijn.’

Regio Deal Bodemdaling Groene Hart

De Toolbox wordt betaald uit de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart. Het Groene Hart is een stedelijk en agrarisch veenweidegebied dat veel last heeft van bodemdaling. De Rijksoverheid, acht regionale overheden, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven werken samen aan een aanpak om bodemdaling tegen te gaan. Hiervoor zijn twintig experimenten uitgevoerd, die kennis en oplossingen in de regio verzamelen. Dit kan uiteindelijk op andere plaatsen in Nederland en mogelijk internationaal worden toegepast.