Betaalbare en duurzame energie

De trendmatige ontwikkelingen in Nederland op het gebied van betaalbare en duurzame energie zijn steeds positiever. Zo zien we de investeringen in hernieuwbare energie stijgen met 1,1 procent ten opzichte van 2018 en ook de werkgelegenheid in de duurzame energiesector met 0,8 procent stijgen ten opzichte van 2019. 

Toch doen we het op andere vlakken nog steeds niet goed. Ons energieverbruik van 4.195 kilogram olie-equivalenten is nog steeds een van de hoogste in Europa, terwijl 8,8 procent hiervan slechts hernieuwbaar is. 

Infrastructuur en mobiliteit

Nederland doet het goed op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. De coronacrisis heeft een positieve invloed gehad op filezwaarte en luchtvervuiling. De monitor laat zien dat het aantal files sterk is afgenomen. Voor de rest zijn er een aantal positieve en negatieve trends waar te nemen. Het tijdsverlies door files en vertraging is afgenomen, het aantal verkeersdoden dan weer toegenomen. De uitstoot van nationale luchtvaartmaatschappijen is afgenomen, terwijl bewoner steeds meer geluidsoverlast ervaren door verkeer en buren.

Wonen

Nergens in Europa is een land zo tevreden met de eigen woonomgeving als in Nederland. Met een score van 85,9 procent is Nederland het best scorende land van Europa. Daarnaast wonen steeds meer mensen in een koophuis (69,2 procent) en vinden steeds meer mensen de woonlasten te hoog (10 procent). Vergeleken met de rest van Europa scoort Nederland laag in de ranglijst (20e van de 27) en hoog op de tweede statistiek (3e van de 27).

Toch zijn ook een aantal negatieve trends zichtbaar. Steeds meer mensen vinden dat ze te klein zijn behuisd (4,8 proecent), terwijl de hypotheekschuld in ons land gemiddeld steeds verder oploopt (€ 198.400,-). Goed nieuws: het aantal beschikbare woningen per 1.000 inwoners is al even stijgende. Deze staat nu op 456.

Leefomgeving

Er zijn op dit thema veel positieve trends zichtbaar. Toch scoort Nederland hier ten opzichte van de rest van Europa niet goed. Het gaat de goede kant op met de emissie van verzurende stoffen (0,95 ton zuurequivalent per inwoner) en ook met de stedelijke blootstelling van fijnstof, al liggen deze cijfers nog steeds erg hoog. 

Ook de cijfers op gebied van veilig gaan vooruit. 1,4 procent van de mensen voelt zich onveilig in eigen buurt, minder dan voorgaande jaren, en ook het percentage mensen dat slachtoffer is geweest van misdaad daalt (13,7 procent). 18,5 procent van de mensen ervaart onaangenaamheden in eigen buurt. Daarmee is Nederland het 25ste land in Europa.

Natuur

Natuur blijft het grootste knelpunt in deze Brede Welvaart Monitor. De trends zijn dit jaar overwegend negatief. Vergeleken met Europa is Nederland een absoluut zorgenkindje op dit thema. Nederland heeft het grootste stikstofoverschot van Europa (176,4 kilogram stikstofoverschat per hectare cultuurgrond. Ook het totale oppervlakte natuur- en bosgebied is het laagste van Europa met 14,8 procent.

Gemiddeld is er steeds minder vierkante meter per persoon beschikbaar (2.387 vierkante meter). Eenzelfde trend geldt voor beschikbare groen- en zoetwatergebied per persoon (907,6 vierkante meter). Ook daalde het percentage milieu-uitgaven op het BBP naar 2,3 procent.