Ruim vier miljoen Nederlanders hebben een beperking of chronische ziekte. Uit recente onderzoeken van SCP en Nivel blijkt dat zij vaak niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Vooralsnog zit er weinig schot in het verbeteren van de toegankelijkheid voor deze groepen. Sinds het ratificeren van het VN-Verdrag Handicap is het verschil in participatie tussen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en de rest van de bevolking op sommige vlakken groter geworden. Anders dan bijvoorbeeld in Scandinavië, is inclusief ontwerpen van bijvoorbeeld de openbare ruimte nog geen standaard gedachtegoed in Nederland. Ontwerpprincipes voor een toegankelijke ruimte zijn hier niet wettelijk verankerd.

De VNG wil daarom dat Nederlandse gemeenten toegankelijker worden. ‘Want iedereen in Nederland moet mee kunnen doen’, aldus de organisatie. Daarom doen ook alle gemeenten in Nederland automatisch mee aan de verkiezing. En kan iedereen in Nederland meebepalen welke gemeente de winnaar wordt op meesttoegankelijkegemeente.nl.

Na twee publieksrondes kiest een vakjury de uiteindelijke winnaar. Een team van makers en ervaringsdeskundigen bestaande uit Eva Eikhout (presentatrice BNNVARA), Mari Sanders (regisseur en programmamaker), Zjos Dekker (de zelfverklaarde ‘leukste autist van Twitter’), Wirin Jewlal (schrijver) en Deborah Cameron (programmamaker, host en PowerQueen), doet verslag van de verkiezing. Zij geven vandaag het startschot en overhandigen symbolisch een gouden envelop aan een aantal wethouders van verschillende gemeenten in het land om ze welkom te heten bij de verkiezing. 

Eikhout: ‘Ik droom niet van een perfect toegankelijke wereld. Het is voor mij belangrijk dat mensen nadenken over hoe het is voor mensen met een beperking. Ik word al heel blij als ik bij de voordeur van een restaurant een rijplaat zie liggen, waardoor iemand in een rolstoel gewoon naar binnen kan. Dan voel ik me welkom. Als het dan binnen nog niet perfect toegankelijk is, kan ik dat makkelijker accepteren.’

Het is vijf jaar geleden dat het VN-Verdrag Handicap door Nederland is geratificeerd, dat overheden verplicht zich ervoor in te spannen dat mensen met een beperking of chronische ziekte gelijkwaardig kunnen meedoen. Toch zijn nog niet alle gemeenten goed genoeg ingericht voor mensen die bijvoorbeeld doof of blind zijn, in een rolstoel zitten, hersenletsel of een andere beperking hebben. Uit de jaarlijks uitgevoerde flitspeiling van Movisie onder gemeenten over lokaal inclusiebeleid blijkt wel dat steeds meer gemeenten hier actief aan werken. 

Leonard Geluk, algemeen directeur VNG: ‘Gemeenten hebben een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat toegankelijkheid voor iedereen gewoon wordt, zodat ook mensen met een beperking zonder obstakels kunnen werken, winkelen, sporten en naar school gaan. Tijdens de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland kunnen gemeenten laten zien hoe zij zich hiervoor inzetten en inspiratie opdoen bij collega-gemeenten om de omgeving nog beter in te richten. En het mooie is: alle Nederlanders mogen meebepalen wie de prijs verdient.’