Door teruglopende omzetten tijdens de coronacrisis staan investeringen in onderzoek en ontwikkeling in de mobiliteitssector onder druk. De 150 miljoen euro moet dus zorgen dat dergelijk onderzoek niet stagneert. De regeling is vanaf vandaag geopend.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): ‘Met deze gerichte financiële ondersteuning kan de mobiliteitssector nog tijdens de coronacrisis beginnen met de ontwikkeling van nieuwe slimme en duurzame oplossingen. Dat draagt niet alleen bij aan het concurrentievermogen van Nederland, maar ook aan economisch herstel op de lange termijn. Nederland is Europees innovatieleider en dat willen we blijven.’

Volgens de staatssecretaris past de regeling binnen een langeretermijnstrategie voor het herstel van de coronacrisis: ‘We moeten ons bij het ondersteunen van ondernemers en onderzoekers in deze crisis richten op de korte én de lange termijn. Daarbij is er wat het kabinet betreft een duidelijke focus op innovatie: waar liggen de kansen op toekomstige banen en inkomsten?’

De regeling is gericht op het stimuleren van samenwerkingen tussen het midden- en kleinbedrijf, grote bedrijven en kennisinstellingen in de mobiliteitssector. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn van groot belang voor het innovatievermogen en leveren een belangrijke bijdrage aan de verduurzamingsopgave van de sector, aldus het Rijk.

Samenwerkingen van minimaal twee bedrijven, of een bedrijf en een kennisinstelling, kunnen vanaf vandaag mei een projectvoorstel indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, (RVO) die de regeling namens het ministerie van EZK uitvoert. Een adviescommissie beoordeelt de projecten.

Een project moet gericht zijn op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling en minimaal vijf miljoen euro aan subsidiabele kosten maken. De subsidie is bedoeld voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten (R&D) die op korte termijn kunnen starten en een looptijd hebben van maximaal vier jaar. De commissie brengt naar verwachting in oktober dit jaar een advies uit aan het ministerie van EZK over de selectie van projecten. Op basis van dit advies besluit het ministerie welke projecten in aanmerking komen voor subsidie.