Het netwerk moet een duurzaam en betaalbaar alternatief zijn voor grensoverschrijdend verkeer tussen Parkstad en Aken. De ambitie is om op termijn het e-bike-deelsysteem uit te breiden binnen Parkstad Limburg en mogelijk op te schalen naar andere delen van de Euregio, waardoor één e-bike deelsysteem ontstaat met aansluiting over de landsgrenzen heen.

‘Met de Regio Deal Parkstad Limburg investeren we in de verduurzaming van zowel onze lokale alsook grensoverschrijdende mobiliteit. Die bovendien voor iedereen toegankelijk is. Het e-bike-deelsysteem is een belangrijke stap in dit proces’, zegt Charles Claessens, portefeuillehouder Mobiliteit Stadsregio Parkstad Limburg en wethouder Heerlen.

De Duitsers delen dit enthousiasme. Achim Kampker, professor mobiliteit aan de Rheinisch-Westfälische Technische Hogeschool in Aken en initiatiefnemer van Velocity: ‘We zijn er trots op dat ons duurzaam mobiliteitsconcept ook bij onze buren in Parkstad Limburg wordt geïmplementeerd waardoor het grensoverschrijdend verkeer op lokaal niveau een impuls krijgt.’

Beter grensoverschrijdend verkeer is een groot goed voor de regio Parkstad Limburg. Grensbarrières voorkomen dat de regio volledig kan profiteren van haar centrale ligging in Europa. Werken over de grens is nog altijd moeilijk, ondanks steeds verder gaande Europese integratie. De Atlas voor Gemeenten berekende eerder de woonaantrekkelijkheid van Nederlandse steden als grensbarrières geslecht worden. Heerlen maakt in dat scenario een flinke sprong voorwaarts: van de 43e naar de tiende plek.

Stadsregio Parkstad Limburg lobbyt dus al jaren voor een betere spoorverbinding tussen Heerlen en Aken, met voormalig Heerlens waarnemend burgemeester Emile Roemer als voornaamste kartrekker. Ook het e-bikenetwerk in Parkstad moet het woon-werkverkeer tussen de Nederlandse en Duitse regio’s. Ook moet het netwerk het onderwijsverkeer naar bijvoorbeeld de Akense technische hogeschool verbeteren.

Dat is ook één van de doelen van de Regio Deal Parkstad Limburg. Het Rijk, de provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg investeren samen in de regio om de brede welvaart te verbeteren. Wezenlijk onderdeel daarvan is om vraag en aanbod binnen de arbeidsmarkt, ook over de grenzen heen, beter op elkaar te laten aansluiten en kansen, juist ook die zich voordoen door de grensligging, te grijpen.