‘Met de handreiking willen we woningsplitsen stimuleren waar het kan en reguleren waar het moet’, vertelt Gedeputeerde Peter Kerris. Door deze splitsingen ontstaat er snel meer woonaanbod en kan er gerichter gestuurd worden op de vraag. Voor veel gemeenten biedt dit zo een kans om gehoor te geven aan het tekort aan starterswoningen. Zogenaamde ‘flitsvergunningen’ maken het mogelijk voor gemeenten om procedures voor woningsplitsen te versnellen.

Ook voor andere woningzoekenden kan een gesplitste woning een optie bieden. Door bijvoorbeeld op de begane grond een nultredenwoning te maken kunnen ouderen langer in de vertrouwde omgeving blijven wonen. Op de bovenverdieping kan vervolgens een starter intrekken. Uiteindelijk verwacht provincie Gelderland hiermee duizend extra woningen te realiseren.

Reguleren van belang

Wel kan het woningsplitsen verkeerd uitpakken als het zich teveel verplaatst naar de vrije markt. In gemeenten met grote woningnood kunnen door woningsplitsen zo gebieden met te kleine en laagwaardige woningen ontstaan, die voor teveel geld worden verkocht of verhuurd. Dit gaat onder andere ten koste van de leefbaarheid in een wijk. In dat geval is het verstandig voor een gemeente om het woningsplitsen te reguleren. Denk aan het invoeren van een huisvestingsverordening of een zelfbewoningsplicht om huisjesmelkers te ontmoedigen.

Handreiking Woningsplitsen

In opdracht van provincie Gelderland heeft de Stec Groep samen met gemeenten een handreiking Woningsplitsen opgesteld. Om het woningsplitsen zowel te stimuleren en te reguleren bevat de handreiking instrumenten en kaders om de gemeenten te ondersteunen. Hierin benoemd de provincie onder andere het versoepelen van omgevingseisen -vanwege bijvoorbeeld parkeernormen- en het invoeren van kruimelvergunningen als alternatief op het volledig wijzigen van het bestemmingsplan. Tegelijkertijd biedt deze handreiking ook aanknopingspunten wanneer woningsplitsen juist niet wenselijk is en hoe ongewenste neveneffecten kunnen worden voorkomen.