Het aantal zaken dat aan de Huurcommissie wordt voorgelegd wisselt sterk in de tijd. In opdracht van het ministerie van BZK deed Companen onderzoek naar de achtergronden van deze fluctuaties

‘Huurders met een middeninkomen kregen jarenlang extra, inkomensafhankelijke huurverhogingen voor de kiezen’, aldus de Woonbond. Huurders met een laag inkomen zagen hun huur eveneens stijgen: bij deze groep stond het Rijk huurverhogingen van inflatie + 1,5 procent toe.

Companen ziet een relatie tussen de huurverhogingen en het aantal huurprijsgeschillen dat de Huurcommissie te behandelen kreeg. ‘De introductie van de inkomensafhankelijke huurverhoging zorgde bij veel huishoudens voor een hogere huurverhoging dan men gewend was. Een huurverhoging die mogelijk ook als onrechtvaardig werd ervaren.’ Verder meldt Companen ‘In de periode vanaf 2017 was de oplopende inflatie de drijvende kracht achter de toename van het aantal verzoeken bij de Huurcommissie.’

Companen onderzocht ook wat de redenen zijn voor huurders om te twijfelen over het indienen van een verzoek. Sinds 2016 is het makkelijker geworden voor verhuurders om tijdelijke huurcontracten aan te bieden. Dat blijkt invloed te hebben op de bereidheid om een procedure te starten over ernstig achterstallig onderhoud. Voor 20 procent van de huurders bij een particuliere verhuurder is de angst dat het tijdelijke huurcontract wordt opgezegd een reden om te twijfelen.