Volgens de klimaatwet moeten alle 7 miljoen huizen in 2050 hernieuwbare energie en warmte gebruiken. Het behalen van zulke klimaatdoelen vereist een brede en actieve betrokkenheid van de Nederlandse burgers. Een belangrijke stap hierin is het isoleren van woningen en het benutten van zonne-energie.

Het SCP deed onderzoek naar de verduurzamingsintenties van woningeigenaren en naar hun concrete acties om woningen te isoleren en zonnepanelen aan te schaffen. Hieruit blijkt dat inmiddels een kwart van de woningeigenaren wel stappen heeft gezet om de eigen woning te verduurzamen. Toch blijft nog een groot deel achter. Zo’n driekwart heeft nog geen zonnepanelen gezet, en ongeveer de helft heeft de isolatie nog niet verbeterd.

Stimuleren en ontlasten

Volgens het rapport houden verschillende belemmeringen mensen nog tegen om in beweging te komen. Zo is voor minder draagkrachtige eigenaar-bewoners de betaalbaarheid van het nemen van (een van) beide typen maatregelen al snel een hindernis. Omdat het bij deze groep vaak onzuinige woningen betreft is het des te belangrijk om hier verduurzaming aan te pakken.

Enerzijds is daarom generiek beleid nodig om de groep bereidwilligen te stimuleren en te ondersteunen. Hiervoor is het belangrijk drijfveren en behoeften van woningeigenaren te leren kennen. Anderzijds zal meer specifieke beleidsinzet nodig zijn om de woningeigenaren die niet zelf kunnen verduurzamen te ontlasten en te ontzorgen. Daarbij benadrukt het SCP het breder benutten van kennis en inzichten die de voorlopersgroep heeft opgedaan bij de verduurzaming van de eigen woning.