Energieleverancier Vattenfall werkt in acht regio’s aan het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Naast nieuwbouw gaat het hierbij ook in toenemende mate om bestaande bouw. Uit recente ervaringen van de leverancier blijken de warmtenetten in meerdere opzichten.

Zo maakt de infrastructuur van warmtenetten het mogelijk om steeds nieuwe duurzame bronnen toe te voegen aan het net. Dit ter aanvulling en/of vervanging van bestaande bronnen. Dat geldt ook voor eventuele toekomstige fossielvrije bronnen, zoals geothermie en zonthermie. Bij die eerste wordt water met aardwarmte verwarmd, bij de tweede met de zon.

Daarnaast blijkt aansluiting op het warmtenet voor oudere gebouwen al mogelijk zonder al te ingrijpende en kostbare aanpassingen. Ook benoemt Vattenfall dat zij de temperatuur die warmtenetten leveren aan gebouwen aan kan passen na aansluiting. Wanneer een aangesloten gebouw wordt verbeterd, kan het betreffende warmtenet daarna een lagere temperatuur leveren.

Voor kantoorgebouwen, ziekenhuizen of andere instellingen betekent deze flexibiliteit van warmtenetten dat zij makkelijker of sneller dan gedacht aardgasvrij kunnen worden, door eerst aan te sluiten op een warmtenet, en later verdere aanpassingen aan het gebouw te ondernemen.

‘Het idee bestaat vaak dat een aardgasvrij gebouw in zijn geheel aangepakt moet worden: zwaar isoleren, de binneninstallatie e?n een nieuwe vorm van verwarming. Dat zou in e?e?n keer leiden tot heel hoge investeringskosten’, legt commercieel directeur Arno van Gestel uit. ‘De transitie naar duurzame gebouwen kan echter ook stapsgewijs worden aangepakt. Warmtenetten kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Voor bedrijven en instellingen is het een betrouwbare bron van warmte, die redelijk makkelijk inpasbaar kan zijn op hun situatie. Ze kunnen er aardgasvrij mee worden en meteen al een grote bijdrage leveren aan CO2-besparing.’