Als alles volgens plan verloopt, heeft de Utrechtse Cartesiusdriehoek straks het eerste bidirectionele net van de wereld. Dat betekent: lokale energieopwekking te koppelen aan het slim opladen van elektrische auto’s. Het ‘Smart Solar Charging’-concept moet dat mogelijk maken. Met dit energiesysteem op wijkniveau. Wordt lokaal opgewekte zonne-energie in auto’s opgeslagen, met een slim en dynamisch laadsysteem. De lokaal opgewekte energie wordt op een later moment, als de energieprijs hoog is, vrijgegeven aan de wijk.

Het plan is een samenwerking tussen de stad en regio Utrecht, het consortium Cartesius met gebiedsontwikkelaars MRP en Ballast Nedam Development, het We Drive Solar consortium (met onder andere Stedin en Elaad) en autofabrikant Hyundai. Zij tekenden de overeenkomst met aanwezigheid van IenW-staatssecretaris Stientje van Veldhoven, de Utrechtse wethouder emissieloos vervoer Eelco Eerenberg en gedeputeerde Huib van Essen.

De ondertekening bevestigt de ambitie om van Utrecht de eerste bidirectionele (V2G) regio en stad ter wereld te maken. Zij willen Nederland internationaal koploper maken op het gebied van bidirectionaal laden. Hyundai komt dit jaar met de eerste AC-bidirectionele productie-auto op de markt. Deze auto geeft de mogelijkheid om de inzet van bidirectioneel laden fors op te schalen, aldus de fabrikant. Utrecht biedt vervolgens de infrastructuur, de kennis en de juiste partners.

Dat de ontwikkeling plaats krijgt in de Cartesiusdriehoek, is geen toeval. In het gebied, met een oppervlakte van 15 hectare en omsloten door het industriële CAB-gebouw en sporen bij Utrecht centraal, moet in 2028 een nieuwe gezonde, autoluwe en ov- en fietsvriendelijke wijk gerealiseerd zijn.

Er komen nieuwe vormen van mobiliteit, die ervoor moeten zorgen dat autogebruik minder wordt. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van deelmobiliteit, openbaar vervoer en goede fiets- en wandelverbindingen. Bewoners van Cartesius krijgen met behulp van een slim mobiliteitsaanbod alternatieven voor de auto en andere mobiliteitsmogelijkheden aangeboden.