Het CBS houdt de uitgaven in Europese webwinkels sinds 2014. Sinds dat jaar is een toename van 32 procent nog nooit eerder voorgekomen. In 2014 gaf de consument amper zevenhonderd miljoen euro uit in Europese webwinkels buiten Nederland. Zeven jaar later is dit bijna verviervoudigd. Vooral tijdens het begin van de coronacrisis in maart tot het einde van 2020, groeide het aantal aankopen sterk.

Een stijging van zeshonderd miljoen euro is voor een groot deel het gevolg van de coronacrisis. Door de pandemie gingen en konden consumenten minder naar fysieke winkels.

Nederlandse webwinkels groeien mee

Niet alleen buitenlandse webwinkels binnen de EU doen het goed. Ook Nederlandse webwinkels profiteren van de coronacrisis. Hun onlineomzet nam met meer dan veertig procent toe ten opzichte van 2019. De forse groei is voor een groot deel toe te schrijven aan de multichannelwinkels: bedrijven die zowel via fysiek als online verkopen. Zij zagen hun omzet vorig jaar met meer dan de helft stijgen ten opzichte van 2019, en in het vierde kwartaal van 2020 met zelfs bijna driekwart. Ook de omzet van de pure webwinkels nam met bijna 36 procent toe. In eerdere jaren was de grootste groei minder dan 23 procent.

Fysieke winkels

In fel contrast met de groei van uitgaven bij webwinkels staat de afname van het aantal fysieke winkels. Begin 2021 waren er 85.500 fysieke winkels in Nederland, bijna negenhonderd euro minder dan een jaar eerder. In totaal daalde de winkeldichtheid in 61 procent van de gemeenten, blijkt uit cijfers van het CBS.

De algemene afname van fysieke winkels is daarmee in lijn met de daling die vanaf 2010 te zien is. In tien jaar tijd nam het totaalaantal met 13.540 winkels af, een daling van bijna veertien procent. Ondanks de nog onbekende impact van corona was de daling in fysieke winkels dit jaar met één procent net iets minder dan het jaarlijkse gemiddelde.