De conceptvisie ‘Groningen Goed op Weg – Naar een leefbare, schone en gezonde stad’ blikt vooruit tot 2040. In het document schetst het college hoe het ruimtegebruik van mobiliteit wil verminderen en mobiliteit wil verduurzamen.

Wethouder Verkeer en Vervoer Philip Broeksma: ‘We maken ruim baan voor fietsers en voetgangers en gaan het autoverkeer tussen wijken ontmoedigen. We zoeken naar manieren om de ruimte voor het verkeer te beperken maar wel bereikbaar te blijven. Er komt zo meer ruimte voor groen, ontmoeten en te verblijven. Ook stimuleren we duurzame mobiliteit. Zo maken we het verkeer in Groningen groener en veiliger.’

De maximum snelheid voor autoverkeer wordt teruggebracht naar dertig kilometer per uuur, op bijna elke weg binnen de bebouwde kom. Vijftig kilometer per uur wordt de uitzondering. Verkeersstromen worden vaker gemengd en het aantal geparkeerde auto’s op straat vermindert.

Iedere wijk krijgt een eigen aansluiting van en naar de ringweg, zodat autoverkeer zoveel mogelijk via de ringwegen en de hoofdwegen kan rijden. De Diepenring als binnenstedelijke verdeel– en parkeerring verdwijnt en wordt een 30 km/u weg. Daardoor is er meer ruimte voor fietsers en voetgangers, alduse de gemeente.

Het openbaar zal door het ontmoedigen van het autoverkeer extra groeien, voorspelt de gemeente. Er komen op meer plekken overstappunten van verschillende vormen van vervoer die op elkaar aansluiten. Deelmobiliteit (delen van auto’s, elektrische scooters, fietsen) speelt daar een belangrijke rol in.