In totaal kochten Nederlanders in het eerste kwartaal van dit jaar 11.885 nieuwe snorfietsen. Dat is bijna de helft meer dan in 2020. In maart werden toen nog slechts 2.596 snorfietsen verkocht. De toename lijkt te komen door de coronamaatregelen. Door de pandemie is er namelijk een grotere vraag naar individuele vervoersvormen voor dagelijks gebruik, waarbij de snorfiets een prima alternatief lijkt voor het openbaar vervoer. Daarbij is een snorfiets betaalbaar, praktisch en komen er geen parkeerproblemen bij kijken. Ook de verkoop van gebruikte snorfietsen steeg met 4 procent naar 8.241 stuks.

Groei elektrisch

Ondanks dat de snorfiets door Europese wetgeving al schoner en stiller is geworden, blijft een elektrische variant altijd duurzamer. Van de verkochte snorfietsen in maart was een gegroeid aandeel van 35 procent elektrisch aangedreven. Vorig jaar was dat nog 17,5 procent. Volgens BOVAG staat de verkoopontwikkeling van elektrische snorfietsen dan ook in lijn met het klimaatakkoord. Binnen deze afspraken moeten vanaf 2025 namelijk alle verkochte exemplaren elektrisch aangedreven zijn. Van de in totaal 804.000 geregistreerde snorfietsen die Nederland onlangs op 1 april telde, zijn er nu 47.000 elektrisch aangedreven. Dat komt neer op 6 procent. Vier jaar geleden was dit aandeel nog slechts 3 procent.

Kritiek op helmplicht

De toegenomen verkoop van snorfietsen staat haaks op de kritiek van bestuurders n.a.v. het veranderende verkeersbeleid van de afgelopen jaren. In april 2019 was Amsterdam zo de eerste gemeente die, nadat een wetswijziging stelde dat alle gemeenten dit voortaan zelf mochten bepalen, snorfietsers de autoweg op stuurde in combinatie met een helmplicht.

Ook gemeente Utrecht heeft al enkele fietspaden afgesloten voor snorfietsers, en zegt later dit jaar de voertuigen met het blauwe kenteken op sommige wegen ook naar de rijbaan te sturen. In totaal pleiten zeventien steden voor de helmplicht bij snorfietsers. Reden hiervoor is het grote aantal verkeersongelukken met scooters, als ook de overlast voor fietsers, voor wie steden steeds meer ruimte vrijmaken in hun omgevingsbeleid.

In 2019 bleek dat de wetswijziging zorgde voor een terugloop van de Amsterdamse snorfietsenhandel, zo meldde De Volkskrant. Volgens Ferry Bieseman, eigenaar van het Amsterdamse Bromfietshuis, verkochten tieners en twintigers die binnen de ring wonen ‘massaal’ hun snorscooters. De jongere generatie - volgens CBS de grootste scootergebruiker - zou zich onveilig voelen tussen de auto’s, minder vrijheid ervaren én afzien tegen het dragen van een helm.

Daling bromfietsen

Het aantal nieuwe (en tweedehands) bromfietsen daalde in tegenstelling met snorfietsen wel in het eerste kwartaal. Bij nieuwe bromfietsen tonen de cijfers een daling van 4 procent in nieuwe registraties ten opzichte van vorig jaar. Snelle elektrische fietsen (speed pedelecs), die ook een bromfietskenteken hebben, vallen niet onder deze cijfers.

Maar let wel: het Klimaatakkoord van 2025 over de verkoop van elektrische modellen gaat enkel over snorfietsen. Mogelijk ontstaat er dus toch een overstap naar de bromfiets, die met 45 kilometer per uur na 2025 makkelijker tussen auto’s navigeert dan snorfietsen én nog wel op benzine mag blijven rijden.