Via allerlei kortingen, zoals de Koopgarantregeling, zorgt de gemeente ervoor dat de prijs van de honderd huizen laag blijft: 210.000 euro in totaal. Met de Koopgarantregeling kan de gemeente het waardeverschil tussen de marktprijs en de koopprijs als korting aan de koper bieden.

Niet iedereen komt in aanmerking voor de sociale koopwoningen. Alleen huishoudens met een maximaal inkomen van 50.000 euro maken kans om een woning van de gemeente te kopen. Aanvullende criteria, zoals het beroep en de woonplaats van de koper, zijn nog niet bekend. 

‘Het is een primeur in Nederland dat een gemeente zelf deze woningen gaat bouwen en in bezit krijgt’, zegt directeur Simone van de Kuit van Stichting OpMaat tegen het Algemeen Dagblad. Deze stichting staat organisaties bij in het aanbieden van Koopgarantwoningen. ‘Tot nu toe deden alleen corporaties dat, zoals in het verleden Woonstede in Ede.’

In het nabijgelegen Wageningen zagen we eerder de gemeente ook al sociale koopwoningen aanbieden aan kansarme starters, bijvoorbeeld in de wijk Nieuwe Kortenoord. Daar verkocht de gemeente eerder dit jaar al 23 sociale koopwoningen. 

Het verschil: Ede biedt de sociale koopwoningen voor een langere tijd aan. Als de koper zijn woning na een periode weer wil verkopen, koopt de gemeente deze weer terug en wordt de woning weer met korting doorverkocht. Van de Kuit: ‘Dat is het mooie van Ede. Niet alleen de eerste koper heeft hier profijt van, maar ook alle kopers daarna.’

Locatie onbekend

De locaties van de honderd sociale koopwoningen zijn nog niet bekend. De huizen worden in ieder geval verspreid over verschillende nieuwbouwprojecten aan de gemeente opgeleverd. 

In 2019 kende Ede een woningtekort van 1.450 woningen. De meer dan 100.000 inwoners tellende stad is een van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. Door een verhuisstroom uit de Randstad is de Gelderse gemeente in een aantal decennia uitgegroeid van dorp tot stad.