Vooral in die leeftijdsgroep (18 tot en met 27 jaar) nam het aantal daklozen af. Van 10.700 dakloze jongeren in 2016 tot 8.500 in 2020. Opvallend is dat er in deze groep relatief veel vrouwen dakloos zijn: 26 procent tegenover 16 procent in totaal.  De meeste daklozen zijn in de vier grote steden (Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam) te vinden. Bijna 36 procent van alle daklozen verbleef in 2020 in een van deze vier steden. In totaal heeft 50 procent van de daklozen een niet-westerse migratieachtegrond. 

Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis verwees bij RTL Nieuws naar de lopende actieprogramma’s om dakloosheid te verminderen als reden van de daling. In het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021 trekken ministeries, gemeenten, corporaties en hulpinstellingen met elkaar op om het aantal dakloze jongeren te verminderen. Speerpunten van het programma zijn preventie, financiële bestaanszekerheid, persoonlijke ontwikkeling en scholing en opvang. 

Tanja Traag van het CBS kan zich daar wel in vinden: ‘Op gemeenteniveau wordt er veel aan gedaan om dakloosheid aan te pakken. We horen geluiden dat er intensief beleid is gevoerd om dit problemen aan te pakken. Er zijn miljoenen aan de kant gezet om dakloosheid aan te pakken.’

Nog steeds verdubbeling van aantal daklozen

Toch is de daling nog allerminst geruststellend en structureel van aard te noemen. Nog steeds is het aantal daklozen ten opzichte van 2009 verdubbeld (17.800 om 36.000). 

Op Twitter noemt stadsgeograaf Cody Hochstenbach de cijfers interessant. ‘Andere registraties schetsen in de afgelopen jaren juist een toename’, schrijft hij. ‘Daarnaast weten we dat de CBS erg conservatie cijfers geeft. De werkelijke aantallen liggen aanzienlijk hoger. Volgens het jaarverslag van Valente waren er in 2019 nog 100.000 mensen in de opvang en beschermd wonen.’

‘Ik vind het heel opportuun om onze cijfers conservatief te noemen’, verdedigt Traag de cijfers van het CBS. ‘Natuurlijk kun je andere inzichten hebben, maar de methode die we hebben ontwikkeld is betrouwbaar. Een deel van onze methode is harde registratie, een ander deel bijschatting.’

De statistiek geeft het aantal daklozen aan op 1 januari 2020. Het betekent dat de gevolgen van de coronacrisis op de dakloosheid in Nederland nog onbekend zijn. ‘We verwachten in de zomer te weten wat de impact van corona op dakloosheid is. We weten dus ook nog niet of de daling gaat doorzetten’