AVVN samen natuurlijk tuinieren, IVN Natuureducatie, KMTP/Groei&Bloei, KNNV, NL Greenlabel, Stichting Steenbreek, Velt en Vogelbescherming Nederland deden de oproep en maakten het manifest. Ze benadrukken dat buurtgroen steeds belangrijker wordt en meer aandacht verdient. Zo kan het bijdragen om problemen op het gebied van klimaatadaptatie aan te pakken, en om de biodiversiteit te versterken.

Het manifest adviseert onder andere dat iedere woning op maximaal 300 meter afstand moet staan van stedelijk groen, met een afmeting van minstens 1 hectare. Dit onderbouwen de organisaties met een door de Wereldgezondheidsorganisatie geïnitieerd Europees onderzoek.

Ook benadrukt het manifest het belang van de burger als belangrijkste partner van gemeenten en andere partijen als het gaat om klimaatadaptieve maatregelen. Omdat gemiddeld 40 procent van de grondoppervlakte in gemeenten privaat eigendom is, zijn tuinbezitters, woningbouwcorporaties en andere private grondeigenaren zo onmisbaar bij de realisering van draagvlak voor adequate maatregelen. Ook zijn volkstuinen en andere vormen van collectief tuinieren belangrijk voor de sociale cohesie en biodiversiteit binnen de buurt.

‘We staan de komende tijd voor interessante uitdagingen als het gaat om de invoering van de Omgevingswet en de woningbouwopgave’, zegt Roel van Dijk, directeur van stichting Steenbreek. ‘Aan de andere kant hebben we te maken met een veranderend klimaat en neemt de biodiversiteit sterk af. Juist op gemeenteniveau kunnen we heel concreet aan oplossingen werken door tuinen, bedrijventerreinen, maar ook de openbare ruimte klimaatadaptief en groen in te richten. Via dit inhoudelijke manifest doen we een beroep op de politieke partijen om hier dé aandacht voor te vragen voor in de partijprogramma’s.’

Bekijk hier het manifest.