40 decibel staat gelijk aan het volume van een stil klaslokaal of een huiskamer. Uit eerder onderzoek door het ministerie van BZK blijkt dat het gros van de nu gebruikte warmtepompen 53 tot 74 decibel aan geluid veroorzaakt, wat gelijkstaat een respectievelijk het geluid van een pruttelend koffiezetapparaat en een stofzuiger. Dit grote verschil tussen 50 en 70 decibel komt doordat decibel een logaritmische schaal is. 50 dB is dus tien keer zo hard als 40 dB.

De geluideisen gelden niet voor de warmtepomp zelf (uit de fabriek), maar voor een bij een woning geplaatste installatie. De warmtepomp zelf voldoet in het algemeen niet aan de 40 dB eis. Dit betekent dat de installatie op voldoende afstand van de buren moet worden geplaatst of moeten worden afgeschermd zodat de 40dB niet worden overschreden.

‘De warmtepompmarkt vertoont een blijvend sterke groei in aantallen en in warmteproductie. Deze geluidseis zal de warmtepomp helpen in zijn verdere opmars, en ook de ontwikkeling van nieuwe stillere warmtepompen versnellen. De verwachting is dat de verkoop ook de komende tijd verder doorgroeit,’ schrijft het Rijk in een persbericht over de maatregel.

Sinds de maatregel in 2019 werd aangekondigd, is er kritiek op. De nieuwe geluidsnorm zou het financieel onaantrekkelijk maken om een warmtepomp te installeren, omdat stillere apparaten duurder zijn. Ook maatregelen die het geluid van een pomp beperken, zoals een kast om de pomp heen, kunnen in de kosten lopen. Tegenstanders van de maatregel pleiten dan ook voor de Duitse aanpak. Daar geldt een geluidsnorm van maximaal 50 decibel.