Verhuurders in het DAEB-segment kunnen vanaf 1 juli 2022 de maandhuur van mensen met een hoog middeninkomen, zoals bijvoorbeeld een meerpersoonshuishouden met een inkomen boven de 54.478 euro, jaarlijks met maximaal 50 euro verhogen. Mensen met een hoog inkomen, zoals eenpersoonshuishoudens met anderhalf keer het modaal inkomen, mogen jaarlijks een huurverhoging van maximaal 100 euro per maand krijgen.

Met de wet kunnen verhuurders een meer bij de woningkwaliteit passende huur vragen aan huishoudens met een hoog (midden)inkomen. Zo draagt deze groep huurders bij aan nieuwbouw van woningen of betaalbaar houden van de huren voor mensen met een laag inkomen, aldus het Kabinet. Ze kunnen er ook voor kiezen om door te stromen naar een woning die beter bij hun inkomen past. Zo komen er eerder woningen vrij voor huizenzoekers die nu op de wachtlijst staan. 

Opvallend is dat de wetswijziging uit de liberale koker komt. Het voorstel is op 8 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. De VVD, D66, het CDA, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, Krol en het FVD stemden voor. De SP, PvdA, GroenLinks, DENK, PVV, PvdD en Van Kooten-Arissen stemden tegen.

Limitering huurstijging vrije segment

Aanvullend stemde de Eerste Kamer gisteren in met nog twee andere wetswijzigingen. Allereerst wordt de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector de komende drie jaar gemaximeerd op inflatie plus 1 procent. Het gaat om huurwoningen waarbij de kale aanvangshuurprijs (dit is huurprijs op de ingangsdatum van het huurcontract) boven de toenmalige liberalisatiegrens lag. Voor huurcontracten die in 2021 ingaan, is dat het geval als de kale aanvangshuurprijs hoger is dan 752 euro per maand. De effectiviteit van deze wet is discutabel.

Naast de beperkte huurstijging kunnen alle huurders in de vrije sector straks bij geschillen over huurverhogingen met hun verhuurder aankloppen bij de Huurcommissie. Tot nu toe kunnen alleen huurders die een sociale woning huren een beroep doen op de Huurcommissie.

Hogere inkomensgrens sociale huur gezinnen

Ten tweede stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel over de inkomensgrens voor sociale huur. De inkomensgrens voor sociale huurwoningen van woningcorporaties wordt voor meerpersoonshuishoudens vanaf 2022 voor drie jaar verhoogd, van 40.024 euro naar 44.196 euro. Gezinnen met een laag middeninkomen voor wie het aanbod in de vrije sector onvoldoende aansluit bij hun financiële mogelijkheden, krijgen nu meer kansen om een betaalbare woning te vinden. De inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens blijft 40.024 euro.

Een motie over het stoppen met het toewijzen met voorrang van sociale huurwoningen aan statushouders werd door de Eerste Kamer verworpen.