Best persons zijn slagvaardige ondernemende mensen die de problemen in achterstandswijken helpen aanpakken en de buurt leefbaarder maken. Deze buurtbewoners of professionals richten zich vaak over domeinen heen als zorg, huisvesting en sociaal werk, en gaan aan de slag met pragmatische en innovatieve oplossingen om verschil te maken. Hiermee werken ze zowel aan sociale ontwikkeling, als ook aan de fysieke kwaliteit van de buurt, door met buurtbewoners de handen uit de mouwen te steken. Ruim tien jaar geleden volgde de universiteit deze groep mensen al, en vorig jaar zochten Van Hulst en Matelski hen weer op.

Samenwerking binnen de wijk

Uit het onderzoek blijkt dat best persons voor grotere uitdagingen staan dan vroeger. Ondanks dat ze resultaten bereiken en erkend worden voor hun werk, geven ze aan vaak belemmerd te worden door beleid, ambtenaren en financieringsinstrumenten. De meerwaarde van best persons is keer op keer al door onderzoek bevestigd, maar toch lijkt het beleid zich vooral te richten op initiatieven en projecten, met weinig oog voor de dragers.

Best persons werken vaak autonoom, wat ook nadelig kan uitpakken. Zo wijst het onderzoek aan dat in een aantal gevallen best persons concurrentie van grote welzijnsorganisaties ervaren. Deze organisaties zijn beter uitgerust, worden professioneler gerund en beheren een groter budget, maar begeven zich vaak op hetzelfde werkterrein. In sommige gevallen leidt dit tot tegenwerking of andere onproductieve relaties.

Om deze marktwerking te voorkomen en stabiliteit te kweken in kwetsbare wijken, streven best persons naar meer contact en samenwerking met andere partijen in de omgeving. Ook zien ze graag meer duurzame ondersteuning vanuit grote instellingen die actief zijn in de wijk. Zij kunnen van stabiele waarde zijn voor best persons door langlopende projectondersteuning aan te bieden. Daarbij bevorderen zij ook het vormen van nieuwe, evenwichtige bondgenootschappen van kleine en grote partijen of individuen in de wijk.