Het onderzoek is uitgevoerd omdat de gemeente Hollands Kroon voor de bouw van vijf nieuwe datacenters een vergunning wil afgeven. De huidige twee verbruiken 4,6 miljoen kuub, wat volgens het NIBUD gelijkstaat aan het verbruik van 28 duizend huishoudens. Met de vijf nieuwe datacenters zou zo’n 10 miljoen kuub koelwater nodig zijn.

Reactie gedeputeerde

Gedeputeerde Cees Loggen (VVD) begrijpt dat de teneur van het artikel niet geruststellend is, maar dat aanvullend onderzoek nodig is om harde conclusies te trekken. ‘Helaas moesten wij concluderen dat het genoemde rapport naar onze mening nog onvoldoende onderzoeks-data opleverde (de steekproef was te klein) om goed onderbouwde conclusies te kunnen trekken.’ Hij spreekt dan ook tegen dat de uitkomsten van het rapport onder de pet zijn gehouden, iets wat De Telegraaf beweert.

Loggen geeft aan dat de provincie het waterverbruik van datacenters, zeker met het oog op klimaatverandering, goed in de gaten houdt. ‘Ook wij willen duidelijkheid over wat de impact is van datacenters op de leefomgeving, op de energieleveringszekerheid, op de watervoorraad, op het oppervlaktewater en helderheid over de wettelijke mogelijkheden en beperkingen.’
 
De verwachting is immers dat langdurige droge zomers een terugkerend fenomeen zijn. ‘Dus daar willen wij als provincie op anticiperen. Dat is onze taak, die wij uiterst serieus nemen.  Het waterverbruik neemt in die langer durende en warmere periodes sterk toe, logischerwijs óók door datacenters die juist dan meer koeling, dus water verbruiken. Over de water-uitdagingen in combinatie met de gevolgen van klimaatverandering komen beleidsadviseurs via webinars met enige regelmaat bij elkaar om kennis te delen en te overleggen’, vervolgt Loggen.

Minister Van Nieuwenhuizen zegt tegen de NOS dat ze eerst wil uitzoeken hoe het precies zit en dat ze contact opneemt met de provincie Noord-Holland. Dit is het orgaan dat samen met gemeenten en waterschappen de drinkwatervoorziening in de gaten moeten houden.  De minister vindt het bericht wel "nogal alarmerend" overkomen en daarom moet duidelijk worden wat er aan de hand is: "We zullen er op toezien dat de drinkwatervoorziening niet in gevaar komt."