Adoptie van groen past in een maatschappelijke trend waarbij burgers verantwoordelijk (willen) zijn voor hun directe omgeving. Volgens wethouder pijl werkt dat het beste als je de beperkingen opheft en in plaats daarvan kansen schept en benadrukt wat wel kan. ‘Als buurtbewoners samen werken aan hun eigen stukje groen, bevordert dat de sociale cohesie en leren mensen omgaan met groenonderhoud.

Naast adoptie is het ook mogelijk om een stuk openbare grond te sponsoren of aan te kopen/huren voor eigen gebruik. In hoor zijn er veel kleine hoeken en terreintjes die zich lenen voor alternatieve vormen van onderhoud. Het college gaat ervanuit dat de kwaliteit van de openbare ruimte als geheel erop vooruitgaat doordat burgers invloed hebben over het aanzien.