openbaar groen in de aanbieding

Groen in de aanbieding voor een betere openbare ruimte

Het college van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Hoorn willen het makkelijk maken om openbaar groen te laten ‘adopteren’ door burgers, die zo zelf verantwoordelijk worden voor onderhoud en inrichting. Tot nu toe waren de regels hieromtrent erg strikt, maar daar komt nu verandering in.

Adoptie van groen past in een maatschappelijke trend waarbij burgers verantwoordelijk (willen) zijn voor hun directe omgeving. Volgens wethouder pijl werkt dat het beste als je de beperkingen opheft en in plaats daarvan kansen schept en benadrukt wat wel kan. ‘Als buurtbewoners samen werken aan hun eigen stukje groen, bevordert dat de sociale cohesie en leren mensen omgaan met groenonderhoud.

Naast adoptie is het ook mogelijk om een stuk openbare grond te sponsoren of aan te kopen/huren voor eigen gebruik. In hoor zijn er veel kleine hoeken en terreintjes die zich lenen voor alternatieve vormen van onderhoud. Het college gaat ervanuit dat de kwaliteit van de openbare ruimte als geheel erop vooruitgaat doordat burgers invloed hebben over het aanzien.

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen