Om succesvolle innovaties sneller te kunnen opschalen en meer effect te sorteren, is meer samenhang en regie nodig, stellen de G40. Door betere samenwerking met het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vier grootste gemeenten van Nederland (G4) en met inzet van digitale oplossingen wil het stedennetwerk G40 de gezamenlijke uitdagingen integraal oppakken. Om dat te kunnen realiseren, doet zij een concreet aanbod aan een nieuw kabinet, dat vandaag is gepubliceerd: ‘Samenwerking G40 en Rijk: slimme duurzame verstedelijking’. Het plan moet leiden tot gezamenlijke investeringen, betere samenwerking en gecoördineerde uitvoering.

Met haar uitvoeringskracht is de G40 voor het Rijk naar eigen zeggen ‘dé realisatiepartner bij uitstek’ en met de G4 als innovatiepartner en de VNG wordt samengewerkt om kennis en digitale toepassingen breed te verspreiden, ook in regio’s en kleinere gemeenten. Dat bevordert economisch groei en regionaal herstel en zorgt dat iedereen toegang heeft tot de informatiesamenleving. Daarbij geeft dit het Nederlandse industrie- en techbedrijven een betere exportpositie in digitale en duurzame oplossingen. Het voorstel geniet daarom brede steun vanuit het bedrijfsleven.

De uitvoer van de plannen zal volgens de G40 ongeveer één miljard euro kosten. Dat geld wordt deels opgebracht door het Rijk, en deels door gemeenten. Het gros van het bedrag (600 miljoen) is nodig voor de implementatie van slimme technieken. Verder is 40 miljoen nodig voor kennisopbouw, 60 miljoen voor de organisatie van de samenwerking en 300 miljoen voor borging en aanpassingen van de fysieke infrastructuur. Wat rechtvaardigt die investering? De G40 is stellig in het rapport: ‘De huidige werkwijze verlaagt de kans dat opgaven op het gebied van bouwen, klimaat, digitalisering, mobiliteit, energietransitie en informatiesamenleving binnen de gestelde tijdspaden worden bereikt.’ Kortom: als er niet geïnvesteerd wordt in integrale slimme oplossingen en samenwerkingen, lopen ook andere ruimtelijke opgaven spaak.

Jan-Willem Wesselink, projectmanager City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat': ‘Het is tijd dat het Rijk verantwoordelijkheid neemt in deze opgave. Niet alleen met visie en leiderschap, maar ook met middelen.’ Hij is dan ook enthousiast over de oproep vanuit de G40: ‘Dit rapport is in mijn ogen de opvolger van de NL Smart City Strategie uit 2015. De G40 nemen hiermee echt het voortouw om te komen tot een stevige Nederlandse smart city-aanpak.’ De inzet van het rapport sluit goed aan bij de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Met deze deal werken 51 (semi)overheden en het bedrijfsleven op initiatief van de G40 en de Agenda Stad aan tools die de slimme stad democratischer en duurzamer maken.