In de position paper van de partijencoalitie Nationaal Isolatie Programma (NIP) staat centraal dat te veel Nederlandse woningen slecht geïsoleerd zijn. Volgens de RVO zijn dat 2,7 miljoen woningen met een energielabel slechter dan C, met niet-geïsoleerde spouwmuren, vloeren en daken, en/of enkelglas. Omwille van het klimaat, maar ook voor het comfort en de energierekening is daarom behoefte aan het NIP, waardoor Rijksoverheid extra maatregelen neemt en een systematischere aanpak hanteert.

Financiële barrière

Dat veel huishoudens de woning nog niet beter isoleren komt door de financiële barrière. Uit recent onderzoek (2021) van I&O Research in opdracht van Natuur & Milieu blijkt dat driekwart van de huizenbezitters het belangrijk vindt dat de Rijksoverheid mensen financieel steunt bij het isoleren van de woning. 81 procent van de woningeigenaren met een niet-geïsoleerde woning overweegt wél te isoleren, als de overheid de subsidie voor isoleren verhoogt.

Daarom stelt de coalitie het inzetten van een isolatievoucher voor: iedere woningeigenaar met een slecht geïsoleerd huis krijgt een voucher ter waarde van 2000 euro om isolatiemaatregelen te treffen. Het EIB ging hiermee aan de slag en berekende dat met een extra jaarlijks overheidsbudget van 208 miljoen euro er zo’n 104.000 koopwoningen per jaar, en tot aan 2031 ruim een miljoen woningen kunnen worden verduurzaamd. Dit moet leiden tot 0,4 Mton CO2-reductie per 2030, waarvan 0,3 Mton additioneel is ten opzichte van het bestaande beleid. De terugverdientijd voor bewoners is hiermee nog altijd dertien tot vijftien jaar.

Den Haag

Eerder sprak de Tweede Kamer met de motie Segers/Klaver al de wens uit voor een Nationaal Isolatie Programma. Ook het onlangs verschenen rap­port ‘Bestem­ming Parijs’ van de studiegroep Invulling Klimaatopgave Green Deal benadrukte het grote belang van isolatie. Toch gaf minister Ollongren begin deze maand aan dat zij vooralsnog geen middelen heeft voor een Nationaal Isolatie Programma.

Nationaal Isolatie Programma

Naast het belang aankaarten van de isolatietegoedbon streven de partijen in het NIP verder naar maatregelen voor mutatiemomenten, zoals de introductie van een mogelijke isolatieverplichting vanaf 2030 bij verkoop of renovatie. Ook pleiten ze voor een ophoging van het beschikbare budget voor isolatie via de ISDE, en het voortzetten van het verlaagde btw-tarief voor isolatiewerkzaamheden evenals het verhogen van de energiebelasting op aardgas en de verlaging voor elektriciteit.

Lees ook: Nog 2,5 miljoen koopwoningen zonder energielabel