Daarom vraagt de provincie om duidelijkheid van de minister. De regio wil dat, voordat de definitieve voorkeursbeslissing wordt genomen, duidelijk is wat de effecten van het nieuwe beleid zijn voor de omgeving, en in het bijzonder voor de gemeenten die onder de aan- en uitvliegroutes liggen. Zeker met het oog Lelystad Airport, het vliegveld dat wellicht gebruikt gaat worden voor grotere commerciële vluchten.

Volgens de provincie sorteert het Rijk wel voor op een efficiëntere en minder milieubelastende luchtvaart, waarbij sneller wordt gedaald en gestegen vanaf luchthavens. Iets waar de provincie en gemeenten al jaren voor pleiten. In het besluit wordt gesteld dat het continue dalen pas in de periode 2030-2035 wordt ingevoerd. Onduidelijk blijft wanneer dit geldt voor Lelystad Airport. Het kan nog jaren duren voordat het laagvliegen verdwijnt.

Ook wordt er gevraagd om transparantie en een dialoog tussen het Rijk en betrokkenen. Omwonenden, bedrijfsleven en andere instellingen moeten kunnen meedenken en -praten over de besluiten. In de zienswijze stellen de provincie en betrokken gemeenten de overheden en samenleving niet of nauwelijks betrokken zijn bij de ontwikkeling van de toekomstplannen. Zij vragen daarom om betere afspraken te maken over hoe en wanneer zij door de minister in het vervolgproces betrokken worden.

Ontwikkelingen Twente

Daarnaast is er volgens de provincie te weinig aandacht voor de ontwikkelingen op het vliegveld van Twente. Op Twente Airport vinden belangrijke innovatieve ontwikkelingen plaats die duurzamer vliegen kunnen stimuleren. Denk aan elektrisch vliegen, drones, recycling van vliegtuigonderdelen en onderhoud. De herziening van het luchtruim is in de ogen van de regio dé kans om hier invulling en ruimte aan te geven. De plannen van het Rijk besteden hier geen aandacht aan, stelt de provincie.

Volgens de Rijksoverheid is een grootschalige herziening nodig voor efficiënter gebruik van het luchtruim en beperking van hinder en uitstoot, omdat het Nederlandse luchtruim steeds meer gebruikt wordt.  Met de ontwerp-Voorkeursbeslissing heeft het kabinet de hoofdlijnen voor het nieuwe Nederlandse luchtruim vastgesteld. Voor dit besluit is een zienswijzeprocedure gestart. De verdere uitwerking vindt dit en volgend jaar plaats. De herziening wordt vanaf 2023 stap voor stap doorgevoerd.