Sjaak van der Tak, directeur van LTO (de ondernemersorganisatie voor boeren), liet zaterdag op Twitter weten dat hij deze uitspraak een keiharde tegenvaller vindt. Hij gaat deze week met het ministerie van Landbouw om tafel. 

Het Friese provinciebestuur verleende een vergunning voor de uitbreiding van een melkveebedrijf, omdat de landsadvocaat (Pels Rijcken) stelde dat de uitstoot van stikstof niet zou stijgen terwijl het aantal koeien wel toe zou nemen. Dit zou komen doordat de boer gebruik zou maken van emissiereductietechnieken. Meerdere deskundigen hebben twijfels bij deze technieken en kunnen die twijfels staven met onderzoeken. Hierdoor spande MOB, dat onder leiding van voorzitter Johan Vollenbroek ook het Programma Aanpak Stikstof (PAS) succesvol aanvocht, een zaak aan.

De rechtbank zette dus vrijdag een streep door de vergunning omdat de rechter niet overtuigd is van een stal waar de eerdergenoemde technieken gebruikt gaan worden. Dat zou een stalsysteem worden met een roostervloer, voorzien van rubbermatten en composietnokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met een mestschuif of mestrobot.  De rechter had twijfels over bijvoorbeeld de luchtwassers die ammoniak zuiveren uit de lucht van de stal. 

Het stikstofnieuws volgt zich in rap tempo op. Vorige week werd bekend dat grote wegenbouwprojecten onder druk staan door de nieuwe stikstofregeling en dat de nieuwe Stikstofwet door de Eerste Kamer is. Dat besluit lijkt los te staan van de uitspraak in Noord-Nederland.