Dat blijkt uit het onderzoek ‘Het nieuwe grijs is kleurrijker dan ooit’ van onderzoeksbureau MarketResponse. Dit rapport belicht tal van verschillende leefstijlen binnen de groep oudere woonconsumenten en de gevolgen hiervan voor de hun woonwensen. Leefstijlen zijn de actieve, de gezellige, de rustige, de comfortzoekende en de exclusiviteitzoekende senioren. En dus ook de eigenzinnige oudere. Het onderzoek laat zien hoe gemeenten en wooncorporaties deze laatste doelgroep kan verleiden om te verhuizen.

De eigenzinnige oudere voelt zich niet oud

De ouderen met een eigenzinnige leefstijl zijn creatief, eigenzinnig, avontuurlijk en ondernemend. Verder zijn deze ouderen milieubewust en hechten ze erg veel waarde aan hun vrijheid. Ook zijn deze ouderen vrij zelfstandig, ze zijn zelfbewust en weten zichzelf goed te redden. Ze trekken er graag op uit om bijvoorbeeld een museum of kunstzinnige uitvoering te bezoeken, of zijn graag buiten in de natuur.

Bij het ontwikkelen van gebieden of woningen voor deze doelgroep kunnen gemeenten en woningcorporaties deze doelgroep goed actief betrekken bij het ontwikkelen van de plannen. Van belang is dan te richten op de kansen die de plannen bieden voor deze doelgroep. Ze voelen zich immers nog helemaal niet oud en willen zoveel mogelijk ondernemen, aldus MarketResponse.

Ontwikkel geen specifieke projecten

De eigenzinnig ouderen zijn nog weinig bezig met ouder worden. Ze vinden het wel belangrijk dat hun woning levensloopbestendig is, maar ze zijn hier het minst mee bezig ten opzichte van veel andere ouderen. Ze denken vooral dat dit iets is voor in de toekomst. Ze zijn, naar eigen zeggen, tenslotte nog lang niet oud.

Daarmee willen ze dan ook niet geïdentificeerd worden. Voor gemeenten en corporaties is het daarom goed om in gesprek te zijn met deze doelgroep, om te weten wat er speelt en leeft, zonder dat er voor hen een specifiek project ontwikkeld wordt. Als het nodig is zoeken ze de gemeente of corporatie zelf wel op.

Eigenzinnige oudere houdt van reuring

De ideale woonomgeving voor de eigenzinnige senioren is een bos- of waterrijke omgeving, of een centrale plek in de stad met veel groen. Ze gaan voor uitersten, of een zeer lage dichtheid of juist erg hoog. Ook is het belangrijk dat zij in de buurt van uitvalswegen en openbaar vervoer wonen. Locatie is voor deze groep belangrijker dan de woning. Daarbij houdt de eigenzinnige oudere van reuring in de omgeving. Ze vinden het leuk om tussen verschillende mensen te wonen, en als er ruimte is voor een spontane ontmoeting en een praatje. Al hebben zij er geen problemen mee om af en toe alleen te zijn.

Verder is het voor deze groep belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn voor (sport-) activiteiten en ontspanning. Bij een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling kan deze doelgroep dus prima als kansrijke toekomstige bewoner worden meegenomen. Gemeenten en corporaties kunnen dit meenemen in hun beleid om beweging in de woningmarkt te krijgen.

Gewenste woning

Als de eigenzinnige ouderen niet meer zelfstandig kunnen wonen, dan zouden zij er voor open staan om gemeenschappelijk te wonen in een complex met verschillende leeftijden met een overeenkomstige levensfilosofie, bijvoorbeeld spiritualiteit of minimalistisch. Het liefst wonen ze zolang als dat mogelijk is zelfstandig. De ideale woning is een vrijstaande woning of een bovenwoning. De ideale architectuur is authentiek, speels en maakt gebruik van natuurlijke materialen. De ideale inrichting is natuurlijk, licht en tijdloos.

Verder vinden ze het belangrijk dat de woning sfeervol is en duurzaam. Daarnaast is een plek voor jezelf hebben in huis of ruimte om te klussen of hobby uit te oefenen belangrijk. Interessante hoekjes of elementen kunnen ze erg waarderen. Woningontwikkelaars dienen dit volgens MarketResponse mee te nemen in het pakket van eisen voor een nieuw project.

Het experiment aangaan

Eigenzinnige senioren zijn vrij individualistisch en nemen initiatief. Ze redden zichzelf wel, vinden zij. Zo hebben zij er geen moeite mee zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Kunnen zij niet meer autorijden? Dan pakken ze gewoon de bus of trein. De ouder wordende persoon let erop dat zij gezond leven. Zo vinden zij gezond eten belangrijk en zijn ze over het algemeen nog actief en in de buitenlucht. Het oordeel over de eigen gezondheid is bij deze groep dan ook vaak zeer goed. Verder staan zij er vaker voor open om geholpen te worden door een robot, mocht dat in de toekomst nodig zijn. Deze groep staat bekend als de Innovators.

Over het algemeen zullen zij het meest openstaan voor veranderingen en zich makkelijk aanpassen. Dit zijn de ouderen die als eerst in het bezit waren van een iPhone of iPad en de kleinkinderen berichten stuurt via WhatsApp. Gemeenten en corporaties kunnen hierop inspelen door juist met deze groep het experiment aan te gaan.