Het is een unieke trend in de geschiedenis; sinds de crisisjaren zie je een trek naar de grote steden ten koste van het buitengebied. Die beweging lijkt nu omgekeerd. Te drukke steden en de afwezigheid van groen lijken belangrijke oorzaken van de trek uit de stad. Een van de ondervraagden stelde dat de verhouding tussen kwaliteit van leven en je werk beter is als je niet in de drukte woont. Ook vond hij dat mensen in kleinere gemeenschappen meer aandacht hebben voor elkaar.

Van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den haag en Utrecht) is Rotterdam de enige die dankzij binnenlandse verhuizingen groeide. De overige steden groeiden wel, maar dat komt door imigratie en geboorte-overschot.