‘Natuur hoort een vanzelfsprekend ingrediënt te zijn in alle nieuwbouw. We roepen de politiek op: leg dit vast in het nieuwe regeerakkoord en help ons zo groene duurzame steden te realiseren’, aldus de opstellers.

Het manifest is ondertekend door diverse partijen. Initiatiefnemers zijn milieuorganisatie Natuur & Milieu, NL Greenlabel en Vogelbescherming Nederland. Ook Nederlands grootste bouwbedrijven VolkerWessels, Ballast Nedam, BAM Wonen en Heijmans onderschrijven de oproep.

‘De politiek krijgt een manifest aangeboden, waar bouwers, natuur- en milieubeschermers en stedenbouwkundigen zich achter scharen. Daar zijn we trots op. Onze gedeelde conclusie is dat we regelgeving nodig hebben om vaart te maken. Het nieuwe kabinet kan hier zo mee aan de slag’, zegt Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu.

Bouwers en ontwikkelaars

De opstellers van het manifest willen een ‘natuurstandaard’ voor nieuwbouw. Omdat maatregelen voor natuur nu niet verplicht zijn, zit ‘natuur’ meestal niet in de aanbestedingseisen. Dit is nadelig voor bedrijven die wél aandacht besteden aan duurzaamheid en ecologie in hun voorstel, aldus de opstellers.

‘Of een project de natuur in de stad versterkt of bedreigt, hangt nu af van de inzet van bedrijven en de eisen van een gemeente. We hebben behoefte aan eenduidige regelgeving om een level playing field te krijgen en er zeker van te zijn dat mens en natuur in harmonie kunnen samenleven’, zegt Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development.

Nieuwe kansen met nieuwbouw

Voor steeds meer dieren en planten ontstaat gebrek aan ruimte en voedsel in steden. Het merendeel van de vogelsoorten dat kenmerkend is voor de stad, gaat in rap tempo achteruit. ‘Nieuwbouwwijken geven ons de kans de natuur weer terug te halen naar de stad. Door wijken te ontwerpen met plekken om te broeden, voedsel te vinden en te schuilen. 

En door groene verbindingen aan te leggen met andere delen van de stad. Kijk naar een wijk als Berckelbosch in Eindhoven, waar een ecologisch verbindingszone wordt aangelegd en in iedere woning een huismus kan broeden’, zegt Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland.

Bouwstenen

De coalitie beschrijft drie groene ‘bouwstenen’ die in ieder bouwproject een plek moeten krijgen. 
1. Natuur in de woning: verblijfruimtes of nestelstenen in gevels en daken, voor soorten als de huismus, gierzwaluw en vleermuis.
2. Natuur rondom de woning: groene daken, groene gevels, natuurlijke tuinen. Groene daken zorgen voor betere isolatie en vangen, net als onverharde tuinen, regenwater op.
3. Natuur in de buurt: parken en perken in iedere wijk, met daartussen verbindingsroutes voor dieren.