In de afgelopen maanden inventariseerden gemeenten, provincies en vervoerregio’s de behoeften van hun omgeving om tot een landelijk dekkend netwerk van hoofdfietsroutes met goede fietsenstallingen te komen. Deze staan nu in hoofdlijnen in het gepresenteerde plan. Redenen voor de benodigde investeringen zijn verdere verstedelijking en bijkomende mobiliteitsgroei. Hoog fietsgebruik is een middel om ruimtebeslag binnen de perken te houden. Daarnaast draagt het bij aan het beperken van stikstofuitstoot. De bevolking laat bij een goed fietsnetwerk vaker de auto staan, is immers de gedachte. Volgens het plan voldoet het huidige fietsnetwerk op veel plaatsen niet meer en is de veiligheid in het gedrang. De combinatie van groeiend fietsgebruik en toenemende snelheidsverschillen op het fietspad zorgt voor deze conclusie. 

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat), die het plan presenteerde: ‘Fietsen zit in ons DNA. En de voordelen zijn evident: fietsers zijn minder vaak ziek, nemen weinig ruimte in op de weg en houden de lucht schoon. De komende jaren komen er veel huizen bij in ons land, vaak in de binnenstad. Dan is de fiets een ideale optie, maar ook daarvoor zijn investeringen nodig. Heel goed dat alle partijen gezamenlijk hun schouders eronder zetten om de potentie van de fiets nog beter te benutten.’

De betrokken partijen gaan in een volgende stap de mogelijkheden om een landelijk dekkend hoofdfietsroutenetwerk aan te leggen verder inventariseren en prioriteren. Waar zijn de ontbrekende schakels het kansrijkst? Verdere uitwerking van het plan volgt dan in het najaar, als basis voor toekomstige investeringsbeslissingen. De verantwoordelijkheid voor de meeste fietsinvesteringen ligt bij gemeenten, provincies en vervoerregio’s.

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) laat weten dat er 1,5 miljard euro nodig is tot 2040 voor veilige fietspaden en stallingsplekken. Voor de metropoolregio betekent dat 800 kilometer aan nieuwe of verbeterde fietspaden en 90.000 stallingsplekken. 

‘Veel fietspaden zijn nu al te smal. Laat staan als er nog meer fietsers overheen gaan en je er nog meer wilt aantrekken. Dan moet je het echt breder maken en van goed wegdek voorzien, zodat fietsers veilig de ruimte krijgen. Ook ontbrekende schakels, zoals een goede veilige oversteek of een tunnel of brug moet je aanleggen om een goede doorgaande route te creëren’, aldus Peter Meij van MRDH. 

‘In de regio ligt een enorme verstedelijkingsopgave. Deze nieuwe inwoners, het zijn er tot 2030 zo’n 400.000, willen zich straks ook goed en snel kunnen verplaatsen. Dat kan niet allemaal met de auto. Daarvoor zijn investeringen in het openbaar vervoer nodig. Maar ook voor de fiets. Goede fietspaden dragen eraan bij dat meer mensen voor ritten tot circa 15 kilometer de fiets pakken in plaats van de auto.’

Daarom heeft de metropoolregio 1,5 miljard euro nodig: 75 miljoen euro per jaar. Deels vanuit co-financiering, deels vanuit het Rijk. ‘De metropoolregio betaalt al 70 procent van de kosten voor de aanleg van Metropolitane Fietsroutes. Routes voor woon-werkverkeer tussen de gemeenten. Maar dat loopt in 2025 af. Zonder extra bijdrage van het Rijk kunnen we dat niet volhouden. Hoe mooi zou het zijn als dat wel kon en ook voor het basisnetwerk zo’n percentage beschikbaar komt. Voor gemeenten een extra stimulans om ermee aan de slag te gaan’, eindigt Meij.