Vergroening staat de laatste jaren steeds hoger op gemeentelijke agenda’s. Niet verbazingwekkend, want groen biedt namelijk allerlei voordelen over stenen. Het is goed voor de geestelijke en fysieke gezondheid en voor de biodiversiteit. Het vangt overtollig regenwater op en zorgt voor verkoeling, wat door klimaatverandering steeds belangrijker wordt. En het biedt aantoonbare economische voordelen. Een groene leefomgeving zorgt voor lagere zorgkosten, minder ziekteverzuim en een hogere vastgoedwaarde.

Waar nog slagen te maken zijn, is de corporatiesector. ‘Wie een versteningskaart van Nederland er bij pakt, ziet dat vooral gebieden met veel corporatiewoningen nog veel tegels en weinig groen hebben’, legt Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek uit. De opgave is ook van belang bij de naderende verkiezingen. Verschillende partijen, waaronder de Partij van de Dieren en GroenLinks, pleiten voor een lagere verhuurderheffing in ruil voor een grotere inzet op vergroening bij de sector.

Bij de openbare stukken grond rondom corporatiecomplexen kan de corporatie snel werk maken van vergroening. Die gebieden zijn volledig in het beheer van de huisvesters zelf. Bij de tuinen van de corporatiewoningen is het echter ingewikkelder. Die zijn namelijk in het beheer van de huurders. Er zijn wel regels over netheid en overlast, maar in principe staat het een huurder volledig vrij om haar of zijn tuin vol te leggen met tegels. Het is dus zaak om bewoners te motiveren tot het vergroenen van hun tuin.

Recentelijk bogen studenten en jongprofessionals zich over de vergroeningsopgave. Bij de summerschool ‘Ontwerp de nieuwe norm voor een groene tuin’ gingen jonge professionals aan de slag met de uitdaging. Het winnende plan ‘Vlinderpunten’ is bedacht door Joep van Belkum, Jan van den Braak, Sofie de Wit en Inès Youssef.

Zij bedachten een puntensysteem om huurders te verleiden hun tuin te vergroenen door punten te verzamelen waarmee ze voor cadeautjes kunnen sparen. Dit plan werd als hoogste gewaardeerd door een jury die bestond uit Van Dijk, Mireille Voorendt (Sociaal Tuinieren/Stichting Present), Frank Geenen (gemeente Oss), Marjan Kootwijk (woningcorporatie Ymere) en Caronne Ionescu (huurder en deelnemer van Sociaal Tuinieren Utrecht).