Ruim een derde van de Nederlanders maakt zich zorgen om klimaat en energie, zo blijkt uit het onderzoek dat Motivaction uitvoerde. Onderwerpen waar zij met name zorgen over hebben zijn extreem weer, zoals hittegolven, droogte en overstromingen (80%) en schade aan de natuur (69%). Bij twee op de vijf Nederlanders weegt het onderwerp mee in hun stemgedrag voor de Tweede Kamerverkiezingen.

87 procent van de Nederlanders vindt het belangrijk om te investeren in duurzaamheid. De voornaamste reden is meer gebruikmaken van oneindige, schone energiebronnen. Een andere belangrijke reden om te investeren is het gevoel dat de burger zelf voordeel ervaart, zoals bij een goed geïsoleerd huis het geval is.

Hoewel het onderwerp dus breed gedragen wordt, weten Nederlanders niet goed hoe de energietransitie vordert. Zo wordt het aandeel duurzame energie op een kwart van het totaal geschat, terwijl dit nog geen negen procent is. Ook het aandeel wind- en zonnenergie wordt overschat. Nederlanders denken dat wind- en zonne-energie beide goed zijn voor 19 procent van het totale energieverbruik. In werkelijkheid is dat resp. twee en één procent.

Klimaatwijzer 

Met de nieuwe Klimaatwijzer wil de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) meer inzicht geven in het complexe energiesysteem. Met de wijzer kan iedereen zijn eigen klimaatbeleid opstellen om te zorgen dat Nederland de klimaatdoelen haalt in 2030. ‘Wij hopen dat mensen hiermee een realistischer beeld krijgen van waar we staan – en van wat er nodig is om de CO2-uitstoot de komende tien jaar ingrijpend te verlagen’,  zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE.

De Klimaatwijzer laat Nederlanders spelen met diverse opties in het klimaatbeleid. Hoeveel warmtepompen heb je nodig als je minder warmtenetten wilt? Hoeveel groene waterstof heb je nodig als je wilt stoppen met biomassa of CO2-opslag? En waar haal je die elektriciteit dan vandaan? Volgens de initiatiefnemers laat de Klimaatwijzer zien dat er veel verschillende maatregelen nodig zijn.

Juist in de aanloop naar de verkiezingen en de formatie is het van belang dat mensen goed geïnformeerd meedenken over het klimaatbeleid van vandaag, om de doelen van morgen te halen, zegt Van der Gaag. ‘Wij hopen dat politieke partijen zich bewust zijn van hun ‘dekkingsplicht’: wie optie A afwijst, heeft een optie B nodig om hetzelfde doel te halen.’

De Klimaatwijzer is gemaakt door CE-Delft, in opdracht van de NVDE, samen met ABN AMRO, EBN en Stichting 2050. Hij is nu met name geschikt voor professionals in de energiesector. Volgens de initiatienemers wordt een latere versie aantrekkelijk gemaakt voor een breder publiek.

Energietransitie in de verkiezingen
In maart mogen we stemmen. In aanloop naar de verkiezingen nam Stadszaken de verkiezingsprogramma's door. Wat we de komende jaren kunt verwachten op het gebied van energietransitie, leest u hier.