Dit blijkt uit onderzoek van de Retailagenda, uitgevoerd door Q&A Insights & Consultancy. Het onderzoeksbureau deed navraag onder consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten naar de gevolgen van de coronacrisis op de retail. In de rapportage 'Impactanalyse Retail post corona 2021' zijn ontwikkelingen en verwachtingen in kaart gebracht. De belangrijkste conclusie volgens de Retailagenda: we keren niet terug naar hoe het was, we zijn onderweg naar een ander normaal.

Consumentengedrag verandert blijvend

De lockdown, winkelsluiting, reisbeperking en het thuiswerken hebben het koop- en winkelgedrag van de consument permanent veranderd. Consumenten winkelen minder vaak, hebben online omarmd en gaan minder naar steden. Er is een duidelijke verschuiving van funshoppen naar runshoppen. Winkelen wordt meer functioneel met een voorkeur voor lokaal. Thuiswerken is niet meer weg te denken. Dit heeft impact op de retail en (dag)horeca op high traffic locaties zoals stations en kantorencomplexen, waar voortaan minder passanten zullen zijn.

Hoe langer de lockdown, hoe meer sluitingen

Er komen minder winkels door faillissementen, het sluiten van vestigingen van filiaalbedrijven en vrijwillige bedrijfsbeëindiging. Hoe langer winkels gesloten blijven, hoe meer non-food retailers verdwijnen. Het grootwinkelbedrijf verwacht een dat 15 tot 30 procent van de winkels haar deuren sluit.

Het percentage verschuift richting het einde van de bandbreedte naarmate winkels langer dicht blijven. Vastgoedeigenaren schatten het percentage winkelsluiting op 10 tot30 procent. Gaan winkels pas begin april open, dan verwacht 40 procent van de gemeenten dat 11 tot 20 procent van de non-food retailers in de eigen gemeente verdwijnt.

Door de lange sluiting van de horeca wordt deze sector ook hard getroffen. Vastgoedpartijen verwachten dat 20 tot 30 procent van de horecazaken verdwijnt. Bij gemeenten is dit 20 procent. Horeca is doorgaans wel in staat zich sneller te herstellen dan detailhandel.