De partij Volt, die voor het eerst meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen, vindt in ieder geval van wel. In het verkiezingsprogramma pleit de partij voor de invoering van stadsboswachters: ‘Steden maken onderdeel uit van ons ecosysteem. Dus hebben we ‘stadsboswachters’ nodig. Die functie is in Rotterdam al ingevoerd. De stadsboswachter zorgt daar voor vergroening van de stad door het planten en onderhouden van bomen, het onderhoud van meer diverse stadsbossen, het inpassen van natuur in al bestaande bebouwing en het onderhouden van ecosystemen in de stad.’

Willem de Feijter is die stadsboswachter. Hij wordt door de gemeente Rotterdam voor diverse klussen ingehuurd. ‘Ik ben eigenlijk de klassieke boswachter’, vertelt hij. ‘De klassieke boswachter bepaalde het beleid in het bos en was aanspreekpunt voor de boeren en bezoekers. Eigenlijk doe ik dat ook in de stad. Ik plant bomen in woonwijken en zaag bomen om, maar geef ook workshops en rondleidingen over groen. Ook denk ik mee op beleidsniveau.’ 

Omdat De Feijter met zijn bedrijf Stadsboswachter niet vast in dienst is in Rotterdam, doet hij ook klussen voor andere gemeenten. Een mooi voorbeeld van meedenken over groenbeleid vinden we bij zijn werkzaamheden in Amsterdam. ‘Een aantal bruggen en kades wordt vervangen, daarvoor moeten er veel bomen worden gekapt. Ik adviseer de gemeente dan waar ze het beste nieuwe bomen kan planten en het groen kan behouden.’

‘Ik houd er ook van om veel sociale dingen te doen. Daarom heb ik mijn functie ook een sociale inslag gegeven’, gaat De Feijter, die een opleiding Bos- en Natuurbeheer volgde, verder. ‘In Rotterdam werk ik ook met kunstenaars samen om de groenbeleving te vergroten. Zij gingen dan dansen en muziek maken in de bomen. Maar met sociale inslag bedoel ik natuurlijk ook rondleidingen die ik geef zodat mensen de potentie van groen beter inzien.’

De stadsboswachter ziet het nut van zijn nieuwe beroep in: ‘Het is echt van belang dat er wordt nagedacht hoe we het groen gaan aanleggen. Als we de stad nog meer willen vergroenen, moeten we ook nadenken hoe we dat in leven houden. Het ontbreekt nu aan goede vakmensen.’ Met zijn bedrijf hoopt De Feijter in de komende jaren nog meer stadsboswachters op te leiden. ‘Dat is wel het plan, ja. Er is veel vraag naar mensen met groene kennis, dus moeten er meer groene specialisten komen.’
 

Door Willem de Feijter